Фондация “Психотерапия 2000″

История

Фондация „Психотерапия 2000” е създадена през 1997 г. по идея на д-р Давид Иерохам – психиатър, психотерапевт, психодрама-терапевт. Съ-председатели на фондацията са д-р Давид Иерохам и д-р Евгений Генчев – психиатър, психотерапевт, психодрама-терапевт. Те са дипмомирани като психодрама-терапевти от Европа институт по психодрама и Стокхолмската академия по психодрама. Техни учители са Габриеле Висман-Брун (Швейцария) и д-р Йоран Хьогберг (Швеция).

От 1998 г. Фондацията е член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO). През 1997 г. Фондацията, съвместно с френски психоаналитици, организира Първия българо-френски конгрес по психоанализа в България.

Днес в различните си дейности организацията работи с екип от психотерапевти обучени в програми на Фондацията. „Психотерапия 2000” сътрудничи и взема участие в национални и международни форуми като конференции по психодрама и психотерапия в България, годишните срещи на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO), конгресите на Международната асоциация по групова терапия и групови процеси (IAGP) и др.

Мисия и цели:

Фондация „Психотерапия 2000” работи за изграждането на добра практика и обучение в полето на психотерапията у нас. Тя, от една страна, изследва възможностите за среща между психодрамата, груповата терапия и психоанализата отразени в идеите на Яков Леви Морено, Шандор Ференци, Алфред Лоренцер, Уилфред Бион и психоаналитици работещи в полето на психоаналитичната психодрама и др. От друга страна, тя търси възможности за среща между психодрамата и изкуствата, предсказани в идеите на Яков Леви Морено, Уилям Шекспир, Андре Бретон, Аугусто Боал, Питър Брук, Антонен Арто и др.

Във философията на организацията са залегнали следните основни разбирания:

  • Човекът е творец на собствената си съдба и личностното си развитие в съучастие с други човешки същества. Индивидуалната история може да бъде описана и разказана като сюжет, който да бъде интерпретиран на сцената с участието на терапевтичната група.
  • „Незъснаванато” определено от Зигмунд Фройд е онази „друга сцена” или „Другият”, чийто текст определя до голяма степен преживяванията на субекта. То е еквивалент на сцената в психодрамата.
  • Психодрамата и психоанализата, и по-специално теорията на обектните отношения, си дават среща във всяка добра психотерапевтична практика.
  • Схематичността на Фройдианската теория за човека се развива в морала и ценностите отразени в теорията на обектните отношения и достига пълното разгръщане на преживелищния процес в ролевата теория на психодрамата, социометрията и груповата терапия изобретена от Яков Леви Морено.
  • Изкуствата са човешка дейност и имат социална функция, която кореспондира с целите на психотерапевтичния процес – индивидуален и групов, и допринася за израстването на личността и развитието на групите и обществата.

Дейности:

Фондация „Психотерапия 2000” работи с хора в индивидуална терапия, групи в рамките на психодрамата и груповата терапия и с организации и общности в полето на различни социални проекти. Фондация „Психотерапия 2000” предлага:

Партньори:

В работата си Фондация „Психотерапия 2000” споделя ценностите и си партнира с различни организиции, сред които: Федерация на европейските психодрама тренинг организации (FEPTO), Българско дружество по психодрама и групова терапия, Българска асоциация по психотерапия, Център за култура и дебат „Червената къща”, Университет „Зигмунд Фройд”, Виена, Нов български университет, Терапевтична общност „Ново начало” и др.

„За психодрамата, говорейки“

Представяне на метода “Психодрама, социометрия и групова терапия”
д-р Давид Иерохам, 11 април 2010 г.
4та Национална конференция по психотерапия (9-11 април 2010, Варна)

Прочети повече…

Контакт:

Д-р Давид Иерохам
Тел.: 02 / 980 56 00
Мобилен:   0886 73 62 51
E-mail: psychotherapy2000@gmail.com

Д-р Евгений Генчев
Мобилен:   0898 39 78 80
E-mail: evgen4ev@gmail.com