Изтегли в MS Word формат…

Обучението по психодрама в България се осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с европейските и международни стандарти в областта. То преминава през три етапа:

Собствен опит от 200 академични часа, придобит чрез психодраматична работа в рамките на приблизително 1 година. Участниците в група за собствен опит са в състояние да придобият едно по-диференцирано познание за себе си и да развият умения за конструктивно справяне със своите вътрешни конфликти и с критични житейски ситуации.

Първо обучително ниво, което се състои от 600 академични часа на групова психодраматична работа в продължение на около 2,5-3 години. Обучаващите се задълбочават своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. Те започват да овладяват основните инструменти и елементи на психодраматичната работа. Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодраматист.

Второ обучително ниво, което се състои от 600 академични часа на групова психодраматична работа и супервизия, продължаваща около 2,5-3 години. На това ниво теоретичните и практически познания на обучаваните биват доразвити чрез специализирани психодраматични семинари, придружени от систематична супервизия на тяхната индивидуална или групова практика. Обучението приключва с придобиване на диплома за Психодрама терапевт или Психодрама водещ, в зависимост от професионалното поле на обучаващия се и в съответствие със задължителните изисквания за познания в областта на психопатологията и психиатрията, както и минималния клиничен опит в случай, че обучаващия се работи в областта на психотерапията.

Обучението по психодрама и групова психотерапия в България се осъществява от лицензирани от БДПГТ институции и психодраматисти, които успешно са завършили третия етап на своето обучение. Те трябва да представят своята тренингова програма за обсъждане пред Работната група по стандартите към БДПГТ.

Повече за структурата на обучението по психодрама в България можете да научите от таблицата, дадена по-долу. Относно критериите и стандартите за обучение на европейско равнище, можете да получите информация от страницата ни „Тренингови стандарти на FEPTO“…

КОЛИЧЕСТВЕНИ СТАНДАРТИ
за психодрама-обучение
Компоненти на обучението Часове
(х 45 мин.)
ГРУПА ЗА СОБСТВЕН ОПИТ   
  Собствен опит

+ 200

– Общо часове в група за собствен опит
= 200
         
І НИВО НА ОБУЧЕНИЕ (психодрама асистент / консултант)  
  Теория и техники + 200
Собствен опит + 250
Водене в рамките на групата за напреднали + 150
– Общо часове в І ниво на обучение
= 600
         
ІІ НИВО НА ОБУЧЕНИЕ (психодрама водещ / терапевт)   
  Теория и техники (специализирани семинари на гостуващи обучители) + 200
Собствен опит + 100
Водене в рамките на групата за напреднали + 150
Супервизия на практиката + 150
– Общо часове във ІІ ниво на обучение
= 600
         
ОБЩО (0 + І + ІІ)  
= 1400
     
 
Разпределение на часовете по компоненти:
Теория и техники
  + 400
Собствен опит
  + 550
Тренинг за водене в рамките на група за напреднали
  + 300
Супервизия на практиката
  + 150
ОБЩО  
= 1400