На заседанието си от 13.12.2015 г., Общото събрание на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) избра с тайно гласуване ново ръководство на Дружеството в състав:
Управителен съвет
Георги Дамянов
Елена Евстатиева (Йончева) /Председател/
Инна Бранева
Николай Златев /Ковчежник/
Райна Вецова /Заместник председател/
Комисия по стандартите
Георги Антонов
Д-р Гълъбина Тарашоева
Д-р Давид Иерохам
Д-р Димо Станчев
Д-р Светлана Николкова
Цветелина Йосифова
Георги Добринов
Етична комисия
Мален Маленов
Златко Теохаров
Петър Цикалов
Контролен съвет
Д-р Гълъбина Тарашоева
Красимира Комнева
Калина Бояджиева
 Предишни ръководства на БДПГТ