Управителният съвет на БДПГТ се събира всеки месец.
За въпроси и предложения моля, пишете на email адреса на дружеството: psychodrama.bg@gmail.com

 

УС на БДПГТ Контакти

Георги Дамянов
Елена Евстатиева /Председател/
Инна Бранева
Николай Златев /Ковчежник/
Райна Вецова /Заместник Председател/