ПОКАНА

Както отбелязва Морено, човекът не може да бъде описан само чрез психодинамика и социодинамика. Има един по-широк свят отвъд това разбиране, дефиниран от Морено като „космодинамика“.

Човекът е космически човек. Дървото на живота е космически символ. Това е универсален символ навсякъде по света, съществуващ на различни континенти, в различни нации и религии. Това е дървото на мъдростта, световната ос. Корените му са дълбоко свързани с захранващата мощ на земята. Клоните му се докосват до духовността на небето.

Ние ви каним да се съберем заедно под короната му и да усетим единението през корените, както и различието на клоните му. Живеем в непредсказуемо и хаотично време. Чувстваме предстоящите промените във въздуха.

Как разбираме и изживяваме посланията на времето, какво чувстваме?

Дали сме уплашени, объркани, енергизирани, активирани, ядосани, тъжни, агресивни или креативни?

Ще използваме ли спонтанността си по конструктивен и адаптивен начин, ще бъдем ли достаъчно гъвкави за необходимите промени, без да загубим връзка с корените на стабилността?

„Чрез вярването на човека в безкрайната креативност на космоса това, което се въплъщава в психодраматичния свят може един ден да стане реалност“ – казва Морено.

В наши дни е особено важно да бъдем внимателни към промените, които се случват в рамките на психодраматичния подход.

От една страна, психодрамата е отворена към предимствата на други психологични подходи. Ние сме свидетели на богат опит от комбиниране на психодраматичната школа с аналитични, поведенчески и други методи. От друга страна психодрамата се обогатява и обновява чрез адаптиране към конкретни социални групи.

Във всички случаи оцеляването на психодраматични метод зависи от запазването на връзката с корените, Моренианското разбиране на космоса, истинската среща между хората, разменяне на роли не само на психодраматичната сцена, но и в душата, спонтанността, креативността и присъствието на бъдещето в нас.

Дървото на живота, свързващо минало и бъдеще съзнание, несъзнавано и духовно, корените и разклоненията ще ни захрани с ресурс за идентиност на психодраматичната общност. Дървото на живота ще ни позволи, по нашия начин, да внесем нашия принос за сигурността на света.