БДПГТ предоставя възможност на своите членове да кандидатстват по проекти пред местни и чуждестранни донори от името на Дружеството. Вярваме, че от една страна това ще активизира дейността на Дружеството и ще увеличи неговата значимост и функции. От друга страна, като съсловна организация на национално ниво Дружеството дава възможност за участие в европейски проекти, изискващи по-голяма представителност на регионално и международно равнище.

Регламент за кандидатстване по проекти от името на Дружеството:

  • Кандидатстващите членове на Дружеството изпращат кратко описание на проекта до всички членове на УС по електронна поща (psychodrama.bg@gmail.com). В едноседмичен срок, членовете на УС дават своето мнение, дали проектът е приложим към целите и дейностите на Дружеството и излизат с общо становище.
  • Когато проектът е подаден от страна на Дружеството, всички счетоводни, административни, банкови, вкл. данъчни, разходи се поемат от проекта.
  • Освен разходите, в полза на Дружеството се начисляват 5% от социалните проекти; и 10% при бизнес-проектите.

Реализирани проекти

 

[child-pages sort_column=“post_title“]