Уважаеми членове на БДПГТ,
Във връзка с решение на УС на БДПГТ от 15.02.2016г., Ви информирам, че тези от вас, които се чувстват съпричастни към целите на Дружеството като професионална общност и желаят да актуализират своето членство в Българско дружество по психодрама и групова терапия, следва да заплатят членски внос за 2015 и 2016г. в размер на 80 лв (10% от мин.работна заплата за годината – съотв. 2015 г. – 38 лв; 2016 г. – 42 лв).
Членският внос за 2017 г. е 46 лв.
Заплащането може да да бъде направено само по банков път.
С уважение
Елена Евстатиева
Председател на УС

 

Моля, за получаване на квитанция за внесената сума, посочете в имел на psychodrama.bg@gmail.com електронен адрес, на който да ви я изпратим.
За приходите от членски внос не се издава фактура, защото те не са в резултат на търговска дейност.
(Пълният списък на приетите до този момент членове на дружеството можете да видите тук…).
  • Заявката за актуализация трябва да бъде попълнена и изпратена на адрес psychodrama.bg@gmail.com. На всички получени заявки ще бъде изпратен e-mail за потвърждение.
  • Членският внос (такса актуализация) може да бъде внесен в банковата сметка на Дружеството.
Заявка за актуализация на членство
Изтегли в MS Word формат…
Плащане на членски внос (такса актуализация)
Банкова сметка на БДПГТ в лева…