ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

By май 30, 2017 Анонси No Comments

Управителният съвет на БДПГТ, във връзка с взето решение на ОС на БДПГТ от 11.03.2017г. и  и чл. 22, ал.2 от Устава на сдружението свиква

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 07  Юли ( Петък ) 2017 г от 13.30 до 18.30 ч. в гр. София, в Конферентен център „Венус“, бул. Княз Александър Дондуков 9 (вход откъм ул. Бачо Киро), със следния дневен ред:

  1. Представяне и приемане на проект за етичен кодекс на БДПГТ.
  2. Представяне и приемане на проект за актуализация на стандартите на БДПГТ и процедури за акредитация на обучителни програми
  3. Предложение за изменение на Устава на БДПГТ
  4. Разни

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе при същия дневен ред, от 14.30, на същото място. Начало на регистрацията на участниците е в 13.00 часа.

В заседанието на Общото събрание могат да участват единствено членове, с възстановени членски права или новоприети. Всички бивши членове, могат да актуализират своето членство, непосредствено преди заседанието – в обявения за регистрацията час, като за целта заплатят членски внос за 2015 и 2016 година.

Всеки член на БДПГТ може да провери своя статус на сайта на организацията.

В деня на заседанието може да се заплаща членски внос и за текущата 2017г., който е в размер на 46 лв. за пълноправни и 23лв, за асоциирани членове, съгласно чл. 15, ал.1  от Устава на БДПГТ.

 

http://www.psychodrama-bg.org

За допълнителна информация

e-поща: psychodrama.bg@gmail.com и телефон 0897803257

От Управителния съвет на БДПГТ

26.05.2017, гр. София

Leave a Reply