СЕМИНАР С ВОДЕЩ Д-р Фабиан Блобел (Германия)

By септември 1, 2017 Uncategorized No Comments

orpheus_jpegПСИХОДРАМА  ЦЕНТЪР  ОРФЕУСFabian

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ЧЛЕН НА FEPTO

ВИ ИНФОРМИРА ЗА

ПРЕДСТОЯЩИЯ СЕМИНАР

 С ВОДЕЩ
Д-р Фабиан Блобел (Германия)
Специалист по детска и юношеска психиатрия и психотерапия в Германия

 Изцеление чрез игра

Психодрама с травмирани деца

20 22.10 2017 г. 

Децата разбират и  откриват света, играейки символи и ролеви игри. В рамките на тези игри детето може да възпроизвежда, променя или напълно да напусне реалността. То донася своя вътрешен свят на външната сцена и от това се научава да интегрира своите  наблюдения, чувства и процеси.Психодрама за деца е игрови метод за подобряване на креативността и спонтанността при деца. Той подкрепя детето в неговото психично и личностно развитие и като групов метод го подпомага в изграждането на неговите отношения и увеличаване на социалните му компетенции.Психотравмените събития оказват много голямо влияние върху развитието на човека. Със своите невронални последици травмите променят драстично начина, по който децата възприемат и интерпретират този свят, както и начина, по който действат в него.Чрез разбиране на различни ефекти и последици от травмата ние можем да подкрепяме и да придружаваме детето в играта му, за да се излекува и да намери здравословни решения, с които активно да се интегрира в реалния си свят. За включване в семинара се препоръчва участниците да имат предварителни знания и опит в работа с психодрама с деца или да са в процес на придобиването му.Семинарът ще съчетава усвояване на теоретични знания, собствен опит, учене чрез правене и работа под супервизия.

Осигурен е превод на български език

Участниците ще получат сертификат за участие.

Заявки за ранно записване за участие се подават до 31.08.17 – без да се внася такса. При събиране на достатъчен брой участници ще бъде потвърдено провеждането на семинара и тези кандидати ще могат да внесат редуцираната такса от 160 лв. до 15.09.17. Заявилите участие след 31.08.17 ще внесат такса, съответно на времето на внасянето й както следва:

ТАКСА УЧАСТИЕ:

160 лв. – редуцираната такса – при заявка до 31.08.17 и внесена до 15.09.17

180 лв. – Внесена до 25.09.17

200 лв. – Внесена до 15.10.17

230 лв. – Внесена след 15.10.17

 

Информация за мястото на провеждане, работното време и банковата сметка ще получат включените в модула кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.:  0878 55 78 21

orpheuspsychodrama@gmail.com

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в семинар Психодрама с травмирани деца

име  ………………………………….  презиме …………………………….. фамилия  ………………

GSM……………………………….. ел.адрес ………………………………………………………………………

професия ………………………….. месторабота ……………………………………………………….

Обучаващ се във …. ниво … с осн. обучител  …………………………………………….

Leave a Reply