ИПИГТ „Бернхард Ахтерберг“ организира обучение за психодрама-асистент и психодрама терапевт в гр. Варна

By октомври 6, 2017 Uncategorized No Comments

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА

ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА 

ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и 

Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

http://moreno-bg.com/

Организира обучение по ПСИХОДРАМА (за квалификация психодрама-асистент и психодрама терапевт) в град Варна

 В България обучението по психодрама и действени методи е съобразено с набор от общи критерии или стандарти, които поставят високи изисквания към кандидатите за тази квалификация. Целта на подобни изисквания е както да предпазят метода от некоректна употреба и изопачаване, така и да гарантират, че професионалистите, които го прилагат ще го правят по един компетентен и отговорен начин.

Психодрамата е професионална квалификация, която се придобива извън и независимо от университетите – обикновено след като човек е завършил висшето си образование в една или друга професионална област. За разлика от други методи, психодрамата е отворена за широк кръг професионалисти – освен работещите в областта на психичното здраве като психиатри и психолози, в нея могат да се обучават и хуманитаристи, преподаватели, социални работници, педагози и др.

Обучението по психодрама в България се осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с европейските и международни стандарти в областта. То преминава през три етапа:

  1. Първи етап: Група за собствен опит и/ или лична терапевтична работа   в рамките на 250 академични часа.

Желаещите за включване в обучителната група трябва да са преминали този етап!

Кандидидатите трябва да са придобили едно по-  диференцирано познание за себе си и да са развили умения за конструктивно справяне със своите вътрешни конфликти и с критични житейски ситуации.

Важно: Признават се и групи за собствен опит водени през друга парадигма от квалифицирани терапевти. Представя се сертификат.

Втори етап: Първо обучително ниво, което се състои от 600 академични часана групова психодраматична работа в продължение на около 2,5-3 години.

Обучаващите се задълбочават своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. Те започват да овладяват основните инструменти и елементи на психодраматичната работа. Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодраматист.

Квалификацията Психодрама Асистент дава възможност за продължаване на обучението за степен Психодрама Терапевт !

На това ниво теоретичните и практически познания на обучаваните биват доразвити чрез специализирани психодраматични семинари, придружени от систематична супервизия на тяхната индивидуална и групова практика. Обучението приключва с придобиване на диплома за Психодрама терапевт или Психодрама водещ, в зависимост от професионалното поле на обучаващия се и в съответствие със задължителните изисквания за познания в областта на психопатологията и психиатрията, както и минималния клиничен опит в случай, че обучаващия ще работи в областта на психотерапията.

Обучението се провежда в рамките на една събота и неделя веднъж месечно с лятна ваканция!

Цена: 120 лв на уикенд (цената включва такса Институт, наем на климатизирана зала, нощувки, пътни и хонорари на обучителите )

Кога:  Започване на обучението – 28 и 29 0кт0мври 2017 г.

Информация за програмата, дипломиране, перспективи, презентация на метода и Института: Варна, залата на х-л Бест Уестърн (Best Western), кв. Чайка до ресторант „Бялата Къща“ на 12. 08. 2017г. и 29.09.2017г. (петък ) от 18.30 до 19.30 часа – Вход свободен!

Обучители:  Георги Антонов, Анелия Василева, Димо Станчев и екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг”. Информация на http://moreno-bg.com/ екип

За предварителна информация: http://morenobg.com ; раздел: обучение / програма

Местата са ограничени!  След тяхното запълване групата се затваря и повече студенти няма да бъдат приемани! Кратките интервюта с кандидатите ще бъдат проведени по реда на постъпилите заявки (свободен текст на посочения по-долу мейл).

За допълнителна информация и записване – телефон: 0877 332 440 Габи Петрова  ; мейл: varna_family_psy@abv.bg