ПСИХОДРАМА ЦЕНТЪР ОРФЕУС – ВТОРИ МОДУЛ от ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ „ПСИХОДРАМА И ДЕЙСТВЕНИ МЕТОДИ В РАБОТА С ГРУПИ ЮНОШИ”

By февруари 6, 2018 Uncategorized No Comments

orpheus_jpegПСИХОДРАМА  ЦЕНТЪР  ОРФЕУСFabian

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ЧЛЕН НА FEPTO ВИ ИНФОРМИРА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ВТОРИ МОДУЛ 

от

ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ „ПСИХОДРАМА И ДЕЙСТВЕНИ МЕТОДИ В РАБОТА С ГРУПИ ЮНОШИ”,

С ВОДЕЩ
Д-р Фабиан Блобел (Германия)
Специалист по детска и юношеска психиатрия и психотерапия в Германия

МОДУЛ 2 : “Storming Привързаност и социални умения на индивида в групата – как да инициираме и работим с процесите на индивидуализация и диференциация в групите с юноши09 – 11 март 2018 г. Програмата за обучение „Психодрама и действени методи в работата с групи от юноши” епредназначена за специалисти, работещи с групи от юноши в педагогичната, социалната или терапевтичната сфера.Състои се от 4 модула по 30 учебни часа всеки.  Основните техники за работа са базирани на метода на психодрамата, но не се предвижда те да се преподават в дълбочина, затова за включването в обучителната програма се препоръчва участниците да имат предварителни знания и собствен опит с този метод или да са в процес на придобиването му.Модулите ще съчетават усвояване на теоретични знания, собствен опит, учене чрез правене и работа под супервизия. Предстоящите 3 модула са:Модул 2 : “Сторминг” – Привързаност и социални умения на индивида в групатаМодул 3 : “Нормиране”- Груповата динамика и саморегулиране в една група

Модул 4 : “Представяне” – Психодрама и действени методи за личностово израстване в постоянна група

Осигурен е превод на български език

Ще се издава сертификат за участие във веки отделен модул. На участниците, които имат ниво минимум „Психодрама асистент” и са участвали във всички модули ще бъде издаден сертификат за участие в цялата програма.

Заявки за ранно записване за участие се подават до 10.02.18 – без да се внася такса. При събиране на достатъчен брой участници ще бъде потвърдено провеждането на втория модул и тези кандидати ще могат да внесат редуцираната такса от 160 лв. до 15.02.18.

Заявилите участие след 10.02.18 ще внесат такса, съответно на времето на внасянето й

ТАКСА УЧАСТИЕ:

160 лв. – редуцираната такса – при заявка до  10.02.18  и внесена до 15.02.18.

200 лв. – Внесена до 25.02.18.

230 лв. – Внесена до 05.03.18

250 лв. – Внесена след 05.03.18

Информация за мястото на провеждане, работното време и банковата сметка ще получат включените в модула кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.:  0878 55 78 21,   orpheuspsychodrama@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в Модул 1 на Обучителна програма: Психодрама с юноши

име  ………………………………….  презиме …………………………….. фамилия  ………………

GSM……………………………….. ел.адрес ………………………………………………………………………

професия ………………………….. месторабота ……………………………………………………….

Обучаващ се във …. ниво … с осн. обучител  …………………………………………….