Семинари върху текстове

By март 27, 2018 Uncategorized No Comments

Следващо събитие от поредицата „Семинари върху текстове“:

19.04.2018
Домакин / водещ, д-р Гълъбина Тарашоева, с работа по по статията „Towards a standardised brief outcome measure: psychometric properties and utility of the CORE—OM” от Evans, C., Conell, J., Barkham, M., Margison, F., McGrath, G., Mellor-Clark, J., Audin, K., (2002)
o Начален час: 18.00 – 20.30
o Място: Психодрама Център Орфеус, ул. „Шипченски проход“ No 52, блок 17 на БАН
Такса участие:
За членове на БДПГТ – 15 лв.
За нечленове – 20 лв.
Д-р Гълъбина Тарашоева, дм
Гълъбина Тарашоева, д-р по медицина, психиатър, психодрама
терапевт. Съосновател и първи председател на Българско
дружество по Психодрама и групова терапия, а сега член на
Контролната комисия и Комисията по стандартите на БДПГТ;
Съосновател и бивш съпредседател на Българската Асоциация по
психотерапия и дългогодишен член на Комисията по стандартите;
Съосновател на Федерацията на Европейските Психодрама
Тренинг организации (FEPTO); Член на Борда на Директорите на
Международната Асоциация па Групова Психотерапия и Групови
Процеси от 2012 г. досега.
Д-р Гълъбина Тарашоева е член на комитета за проучвания на
FEPTO, изключително активен през последните 4 години в
действията си за промотиране и подпомагане на
психодраматичната европейска общност в провеждането на
изследвания и описване на резултатите от психодрама терапията.
Самата д-р Гълъбина Тарашоева е автор на изследване и дисертационен труд свързан с
ефективността на психодрама терапията при пацианти с паническо разстройство.
Българското дружество по психодрама и групова терапия продължава програмата си „Семинари
върху текстове“ свързани с теорията и практиката на психодрамата. Избраните текстове дават
възможност за едно по-добро познаване на теорията на психодрамата, социометрията и груповата
терапия и едно по-дълбоко разбиране на това как психодрамата съжителства с останалите основни
теории в психотерапията.
Семинари върху текстове е част от програмата на БДПГТ за продължаващо развитие на
професионалната подготовка на членовете на организацията.
Семинарът върху текст е интердисциплинарна арена за изследователи, терапевти и студенти от
различни обучителни институти и модалности. Семинарът е месечно събитие, организирано от
БДПГТ, с различни домакини и водещи.
Семинарите имат три взаимосвързани цели:
1. Стимулиране разговора, любопитството и критичното мислене с цел по-добро разбиране,
тълкуване и прилагане на теорията на психодрамата в терапевтичната практика
2. Прочит на основни текстове, свързани с разбирането на психодрамата като терапевтична
модалност и съвместно обсъждане на традиционни дисциплинарни граници
3. Инвестиране на нови въпроси, концепции и методологически подходи, които могат да бъдат
прилагани в практиката, и преследвани като научноизследователски цели или практики за
разпространение
Всеки семинар е структуриран около конкретен текст. Материалите за четене се предоставят на
участниците минимум две седмици преди всеки семинар. Участието в предишни семинари не е
предпоставка за участие в настоящ или следващ.
ВАЖНО: ДО КРАЯ НА М. АПРИЛ ЩЕ РАБОТИМ ПО КАЛЕНДАРА НА СЕМИНАРИТЕ ЗА 2018Г. МОЖЕ ДА ПРАЩАТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СИ ЗА ТЕКСТОВЕ, КОИТО ИСКАТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ И ОБСЪДИТЕ С КОЛЕГИ ВЪВ ФОРМАТА НА СЕМИНАР ВЪРХУ ТЕКСТ.
За контакт:
Моля, пишете на psychodrama.bg@gmail.com при възникването на допълнителни въпроси относно
участието Ви в семинарната програма.
Поради ограничения в семинарния формат семинарите са отворени само за записалите се
предварително. Може да участвате в един, няколко или всички обявени семинари. Важно е да
помните, че се записвате за всеки семинар по отделно. Форма за записване
https://goo.gl/forms/FFe3dp5i9jkYwFD72