НАСОКИ  КЪМ  ВОДЕЩИТЕ / ПРЕЗЕНТАТОРИТЕ

В ОСНОВНАТА ПРОГРАМА НА

XIII Международна конференция на FEPTO „Дървото на живота: традиция и обновление“

 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

Уъркшоп / Семинар

  • с продължителност 2 академични часа (90 минути)
  • с продължителност 3 академични часа (135 минути)

 Презентация

  • с продължителност до 30 минути, в рамките на пленарна сесия и / или теоретичен панел

 Постер и съпътстващи информационни материали

  • Представяне на изследване, организация, практика.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДЕЩИТЕ / ПРЕЗЕНТАТОРИТЕ

Заявителите за участие в основната програма на конференцията следва да са психодрама водещи/ психодрама терапевти или психодрама асистенти с МИНИМУМ две години консултантска/терапевтична практика в индивидуален или групов сетинг.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДЕЩИТЕ В СТУДЕНТСКАТА СЕКЦИЯ 

Посочете името на Вашия супервизор, с който работите по предложената тема.

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ГОВОРИТЕЛ/ВОДЕЩ  В ОСНОВНАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.

Заявките за участие се подават до 15.02.2018г.

Разглеждат се от Програмния комитет до 28.02.2018г.

В Програмният Комитет участват членове на УС на ИПП „Хирон” и членове на УС на БДПГТ.

При необходимост от допълнителна информация относно водещия или уъркшопа Програмния комитет ще потърси контакт с водещия.

Програмния комитет  си запазва правото да откаже или върне за преработване Вашето предложение.

ВАЖНО: Данните от Вашата заявка ще бъдат публикуване в програмата на конференцията, така както сте ги описали в нея.

С уважение,
ИПП „Хирон”,
БДГПГТ