ПСИХОДРАМАТИЧНИ ГРУПИ ЗА ДЕЦА

By октомври 8, 2019 Актуално No Comments

Fotolia_46222853_Subscription_XXL-700x506 (1)

И тази учебна година стартираме групи с психодрама за деца на възраст:

5 – 6 годишна възраст;

7 – 9 годишна възраст;

10 – 12 годишна възраст.

Децата ни имат потребност да участват в групови занимания и да общуват с другите. Те са любопитни и спонтанни изследователи, но им предстои справянето с изискванията на средата от връстници. В различните възрасти се появяват разнообразни страхове и трудности в ежедневното им функциониране. Справянето с такива предизвикателства би могло да е забавна игра, в групова защитена среда.

По какъв начин?

Детската групова психодрама е утвърден метод, който подпомага психосоциалното развитие и емоционалното съзряване на децата от 5 до 13 години. С помощта на ролеви игри, драматизации и творчески задачи, методът дава възможност на участниците да изразят и отиграят вътрешните си емоционални преживявания. В групата децата са подкрепяни, от водещите да бъдат спонтанни, за да намерят различни стратегии за справяне с трудни за тях ситуации и да усвоят нови модели на поведение. Групата от връстници помага на децата да развият социални умения, вкл. комуникативни умения и умения за сътрудничество.

В рамките на груповите дейности децата ще имат възможност да усъвършенстват своите умения за:

  • адаптация към изискванията на своята детска среда;

  • общуване с връстници и възрастни;

  • справяне със стресови ситуации по конструктивен начин;

  • спазване на правила и социални норми;

  • креативно и спонтанно поведение;

  • справяне с тревожни прояви или страхове;

  • толерантност към различията.

Продължителност на групите: октомври 2019 г. – юни 2020 г.

Формат: Групите се провеждат веднъж седмично по 60 минути.

Групата включва до шест деца на приблизително еднаква възраст.

Включването на децата става след заявка и разговор с родителите.

Водещи:

Анжела Христофорова – психолог, психотерапевт към ИПП»Хирон».

Осъществява психотерапия на деца и възрастни с методите психодрама и аналитична психология с юнгианска ориентация, с дългогодишен опит в психологическата работа с деца и родители.

За контакт:

+359 88 859 9896

E mail: ahristoforova@abv.bg

Петя Пандурова – психолог, психодрама асистент към ИПП“Хирон“.

Допълнителни специализации: социална работа с деца и семейства в риск; обучение в група по психодрама за деца към Szenen Institute, Германия

За контакт:

+359 89 993 3315

E mail: p.pandurova@gmail.com

Leave a Reply