„Професионалното развитие на психодрама терапевта през призмата на обединението на множество обучителни институти в Европа – FEPTO

 

                                                                                         

 

   ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БДПГТ

 

 

     ПОКАНА

За участие в

„Професионалното развитие на психодрама терапевта през призмата на обединението на множество обучителни институти в Европа –  FEPTO

Един разговор за формирането и развитието на психодрама терапевти в Европа

 

21.05.2021г от 18.30ч до 20.30  

 

Please click the link below to join the webinar:

https://us02web.zoom.us/j/83944562561

Passcode: 613031

Организатор: УС на БДПГТ

Участници: членове на БДПГТ и студенти на обучителните институти по психодрама, социометрия и групова терапия

Модератор: Николай Златев, Член на УС на БДПГТ

 

18.30      –  19.00 Откриване, представяне на участниците и въведение, УС на БДПГТ

 

19.00– 19.30  Поглед към компетентностния модел на EAP през призмата на груповата терапия. Добри практики във формирането на психодрама психотерапевти.

 Джудит Тесари, Секретар на УС на FEPTO и делегат на FEPTO в EAP

 

19.30 20.00 Актуални въпроси свързани с обучението на психодраматистите, възникнали и обсъждани във FEPTO, през последните няколко години.

Георгиос Каниотис, Председател на комитета по обучение във FEPTO

 

20.00 – 20.30 Дискусия

 

20.30 Въпроси за бъдещо изследване и уточнение. Закриване

 

Срещата ще бъде с превод на живо, за което препоръчваме да обновите версията си на ZOOM.

Едноминутно видео с трите начина за обновяване можете да видите тук:

 

www.psychodrama-bg.org
Българско дружество по психодрама и групова терапия