Извънредно Общо събрание на Българското дружество по психодрама и групова терапия

By юни 4, 2021 Анонси No Comments

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПСИХОДРАМА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ

Bulgarian Society of Psychodrama and Group Therapy

Член на Федерацията на Европейските психодрама обучителни организации

Member of the Federation of European Psychodrama Training Organizations 

 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ПСИХОДРАМА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ

Извънредното заседание на ОС на БДПГТ ще се проведе на 04.07.2021г., (неделя) от 16.00ч., на адрес:  https://us02web.zoom.us/j/84331413761

Meeting ID: 843 3141 3761

Passcode: 698024:

Управителният съвет на БДПГТ, в изпълнение на решение на ОС на БДПГТ, взето на 28.03.2021г. свиква извънредно ОС на БДПГТ, с цел разглеждане на предложенията за изменение на проекта за актуализация на: „МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПСИХОДРАМА, СОЦИОМЕТРИЯ И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ НА БДПГТ И ПРОЦЕДУРА ПО АКРЕДИТАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ОБУЧИТЕЛНИ ИНТИТУТИ/ ПРОГРАМИ“, наричани за краткост „Проект“

Проектът, предложен за гласуване от УС на БДПГТ на 28.03.2021г. е публикуван на http://psychodrama-bg.org/n/wp-content/uploads/2021/02/Projetcs-Standarts-BSPGT-and-acreditattion-28.03.2021.pdf

Предложенията за изменението му, които изготви Комисия по стандартите можете да видите тук: http://psychodrama-bg.org/n/wp-content/uploads/2021/06/Минимални-стандарти-на-БДПГТ-Проект-КС-13-юни-2021-2.pdf

ДНЕВЕН РЕД

  1. Откриване на извънредното заседание на ОС на БДПГТ – УС на БДПГТ
  2. Представяне на предложенията за изменение на Проекта, предложен от УС на БДПГТ на 03.2021г– Комисия по стандартите
  3. Разни

За допълнителна информация:

Email: psychodrama.bg@gmail.com

телефон 0897803257

Елена Евстатиева

Председател на УС на БДПГТ