ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,

ПРИЛАГАНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ПСИХОДРАМА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ /БДПГТ/

 

Политиката за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят пред Българското дружество по психодрама и групова терапия /БДПГТ/, с ЕИК 121444080, със седалище и адрес на управление: гр. София – ул. Янко Забунов, бл. 50, вх. Б, ет. 3, ап. 49, представлявана от Елена Евстатиева. Политиката описва възможностите, правата и изборите, които имате във връзка с личните данни, които съхраняваме.

Официален уеб сайт на БДПГТ: http://psychodrama-bg.org

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за юридическите лица и защита на данните на гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, например правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др. Правото на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Администратор: „Българското дружество по психодрама и групова терапия /БДПГТ/, с ЕИК 121444080, със седалище и адрес на управление: гр. София – ул. Янко Забунов, бл. 50, вх. Б, ет. 3, ап. 49, представлявана от Елена Евстатиева.

Каква дейност извършва БДПГТ?

Българското дружество по психодрама и групова терапия Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) е професионалното сдружение на психодраматистите в България. То обединява професионалисти от различни области (психология, психиатрия, психотерапия, социални дейности, образование, професионално и организационно развитие, изкуства), практикуващи методите на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в рамките на своята професионална компетентност.

 

Българското дружество по психодрама и групова терапия е доброволна обществена и професионална организация. Неговата основна цел е приложението и развитието на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия и свързаните с тях методи в рамките на международното сътрудничество с квалифицирани специалисти и институции, както и обучението на специалисти в тази област. То цели да подобри квалификацията, обучението и супервизията на специалисти в клинически, педагогически и други свързани с тях специалности в България.

Какви данни събираме и обработваме?

Данните, които събираме са във връзка с изпълнение на целите на БДПГТ – прилагането и развитието на Психодрамата, Социометрията и груповата психотерапия и свързаните с тях методи в рамките на международното сътрудничество с квалифицирани специалисти и институции, както и обучението на специалисти в тази област.

Основните данни, които събираме са личните данни на членовете и асоциираните членове на БДПГТ. Личните данни, без изброяването да е изчерпателно са: Имена, телефон, имейл или друг социален контакт. Данните, които събираме от членовете на БДПГТ, използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни, както и за да гарантираме и защитим интереса на членовете пред съсловни организации, образователни институции, държавни и общински администрации и др.

Какви данни ни предоставяте Вие?

При приемане на член в БДПГТ се предоставят имена (лично, бащино и фамилно) телефон и имейл за обратна връзка.

За целите на регистрацията или участието в определен проект – може да бъде извършено и фото или/и видеозаснемане след предварително съгласие на заснемания.

Вашите лични данни най-често са обективирани в договори, декларации, молби, заявления, регистрационни карти и други.

След първоначално приемане за член в БДПГТ, и след дадено изрично съгласие, негова история, принос или постижение (вкл. с или без снимков материал) могат да бъдат публикувани на уебсайта на БДПГТ, както и на хартиени или електронни документи.

Събираме личните Ви данни, когато използвате нашите услуги или когато комуникирате с нас по телефон, имейл, Facebook и всички модерни начини за общуване.

За какви цели събираме лични данни:

 • За администриране на отношенията между БДПГТ и неговите членове.
 • За приложението и развитието на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия и свързаните с тях методи в рамките на международното сътрудничество с квалифицирани специалисти и институции, както и обучението на специалисти в тази област.
 • За изпълнение на специални законодателни изисквания.

Какви други данни събираме за всички посетители на сайта?

В сайта, който поддържаме, може да бъде активирана опция за събиране и съхраняване информация за всички посетители за:

IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:

 • Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
 • Колко време отделяте в даден сайт;
 • В коя страница или статия сте влизали;
 • Анонимни отговори от гласуване в онлайн анкети;
 • Демографски данни и др.

Тези данни се събират само и единствено с цел анализиране продуктовото състояние на http://psychodrama-bg.org. В тази връзка БДПГТ може да изпраща на потребителите съобщения посредством различните канали за комуникация – email, Facebook, Google, SMS, web push и др., за което потребителят дава предварителното си съгласие, приемайки настоящата политика за поверителност. Във връзка с обработването на данните, и при изрично изразена воля от потребителя, БДПГТ осигурява постоянна възможност обработването да бъде прекратено, в случаите когато то не съответства на заложените в настоящата политика или закона цели. Независимо от горното, събираните данни се изтриват след отпадане на основанието за тяхното използване.

На кого предоставяме вашите данни?

Данните, които ние събираме и съхраняваме не се предоставят на други лица, организации или компании, освен на наши партньори-компании, обслужващи сървърите и местата за съхранение на информация на БДПГТ, и които лица са задължени да спазват високи нива на сигурност и поверителност.

Можем да предоставим информация, съхранявана при нас по причини от правен характер, ако достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правния интерес на БДПГТ или на други потребители при наличие на правен спор.

Има ли възможност данните ви да попаднат в трети страни?

Българското дружество по психодрама и групова терапия /БДПГТ/, с ЕИК 121444080 по правило не предоставя лични данни на трети лица.

Такова предоставяне може да бъде извършено с оглед изпълнение на заложените в настоящата политика цели, както и с оглед изпълнение на други технически или законодателни задължения на БДПГТ – като например, извършването на техническа поддръжка на сървърите, счетоводно обслужване и която дейност се извършва от трети лица и др. Достъпът до личните данни на членовете се извършва при спазване на високите изисквания и принципи за конфиденциалност на GDPR.

Какви инструменти за физическо или автоматично събиране на данни използваме?

Основният метод на събиране на лични данни е чрез тяхното (физически) доброволно предоставяне. Например: при приемане на дадено лице за член на БДПГТ, при подаване на молба, заявление или нарочно съгласие за участие в наш проект. Данни събираме и посредством способите на интернет комуникации като имейл, телефон и др.

По отношение на сайта на БДПГТ – http://psychodrama-bg.org/ може да бъде активирана опция за прилагането и използването на бисквитки.

„Бисквитката” е малък файл, съдържащ поредица от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на посетителя на сайта и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Виж повече на www.allaboutcookies.org.

За какво използваме или бихме използвали бисквитки?

Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайта.

Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на посетителите на сайта, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.

Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google, Facebook и др. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които посетител вече е виждал.

„Бисквитки“ събират информация за начина, по който посетителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.

Чрез „бисквитки се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Gemius и Google Analytics.

Как да забраните „бисквитки“?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, разгледайте настройките на браузъра си. Можете да ги използвате, за да оттеглите по всяко време вече дадено съгласие за ползване, както и за да триете приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Имайте предвид обаче, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции и части от съдържанието на сайта.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с персонализирани реклами, базирани на интересите Ви, посетете www.youronlinechoices.eu/bg

 

Други лични данни събирани чрез http://psychodrama-bg.org

Официалният уеб сайт на БДПГТ – http://psychodrama-bg.org е изграден като информативен портал, чрез който посетителите могат да се запознаят детайлно с Устава на БДПГТ, обучителните стандарти, членовете, дейностите и др. Чрез сайта не се събират непосредствено лични данни, освен такива които членовете са предоставили с цел установяване контакт с нас – като имейл, телефон или друг социален контакт.

През уеб порталът не се извършват плащания и не се събира каквато и да информация или лични данни в тази насока от посетителите.

През уеб порталът не се извършва и какъвто и да е друг трансфер на лични данни към наши или чужди сървъри, освен такива относно прилагането на бисквитките, подробно описани по-горе.

Как съхраняваме и защитаваме вашите данни

Събраната от посетителите на сайта информация съхраняваме на сървъри с висока степен на сигурност и защита при обработка на данните. Тези сървъри са на трети компании обслужващи БДПГТ (при строго прилагане на изискванията за конфиденциалност) или споделени (облачни) сървъри – като Google Drive.

Кой има достъп до личните данни:

Достъпът до информация, която може да бъде идентифицирана, е ограничен само до управителните органи и комисии на БДПГТ е прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да осъществяват работните си ангажименти.

Цялостен достъп и методическо ръководство за защита на данните на членовете на БДПГТ се осъществява от Председателя на Управителния съвет на БДПГТ и Николай Златев, изпълняващ функциите на лице по защита на личните данни.

По отношение на регистрацията на членовете, подписани декларации, молби, заявления и др. се създава самостоятелно хартиено досие, което БДПГТ пази за целите на счетоводното и административното обслужване. Достъп до досието имат ДПО. За целите на изпълнение на задълженията си по закон, БДПГТ може да осигури достъп до досието и на трети лица (като счетоводители, технически администратори и др.) или държавни институции, ако това е необходимо.

Прехвърлят ли се данни в други държави?

БДПГТ осъществява дейността си основно на територията на Република България, като приетите и изпълнявани проекти са именно на територията на страната. Доколкото обаче БДПГТ е член на международни организации, то достъп до личните данни на членовете могат да имат упълномощени от съответните организации представители при спазване на всички изисквания за конфиденциалност и законност. Достъпът се осъществява без да се извършва какъвто и да било трансфер, заличаване или промяна на тези данни. В този смисъл не прехвърляме лични данни към други държави.

Колко време съхраняваме информацията?

За регистрираните при нас лица данните се съхраняват от регистрацията до срока й на валидност, или до необходимите срокове, необходими за защита на БДПГТ и другите наши партньори при законни претенции, както и да можем да отговорим на законово обосновани запитвания от компетентни  органи.

Какви права имате по отношение на данните ви, обработвани от нас?

Задължаваме се да окажем достъп до собствените Ви лични данни при поискване. След като потърсите връзка с нас е възможно да се наложи изясняване на допълнителни факти, за да е сигурно, че данните се предоставят наистина на Вас.

Ако се налага корекция на данните, попълвани при регистрация или последващо предоставяне, можете да се свържете с нас.

Изтриване на личните данни се реализира при следните хипотези:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин – например при прекратено членство, освен ако е необходимо да бъдат поддържани за други правни цели.
 • Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването – например решавате да прекратите членството си в БДПГТ. Тогава се скриват всички данни, свързани с вас, като след изтичане на сроковете за съхранение, се заличават напълно от системите ни. След изтриване на информацията за членство запазваме само информация, необходима за да докажем, че искането е изпълнено.
 • Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора.

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни, ние сме длъжни да прекратим обработването, което ще доведе до невъзможност за членуване в БДПГТ. Единственото основание, въз основа на което можем да продължим, е за целите на установяване, упражняване или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването се прекратява незабавно.

Имате право да откажете да сте субект на профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. Ако предлагаме услуга, която считате, че попада в тази категория, ще бъдете запитани по подходящ начин, така че да можете да приемете или откажете.

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ КЪМ БДПГТ:

Николай Златев

Имейл: treasurer@psychodrama-bg.org

телефон: 0889 915 981

 

Ако считате, че правото Ви на защита на личните данни и неприкосновеност е нарушено, имате право да подадете жалба в националния надзорен орган или да потърсите защита по съдебен ред пред съответния компетентен национален съд.

Национален надзорен орган:

Комисия за защита на лични данни  

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

 

Утвърдил:

Елена Евстатиева, Председател на УС на БДПГТ