ИПИГТ ”БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ” ОРГАНИЗИРА Психодраматична група за себепознание и личен опит в гр. София

By | Uncategorized | No Comments

ИПИГТ ”БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ”

ОРГАНИЗИРА

Психодраматична група за себепознание и личен опит

гр. София

Предстои стартирането на деветата психодраматична група за себепознание и личен опит на Мариела Михайлова и Теодора Гергинова. В групата ще имате възможност:
• Да научите повече за своите личностни характеристики, качества и особености;
• Да опознаете мислите, емоциите  и действията си;
• Да разберете още за начините на взаимодействие с другите, за семейните си модели или как реагирате в групов контекст;
• Да опитате нови модели за справяне с различни ситуации;
• Да експериментирате с разнообразни житейски роли;
• Да погледнете важните ситуации в живота ви от различна гледна точка;
• Да получите отговори на значими за вас въпроси.

В основата на обучението е преживелищният опит на участниците и ролевите игри, чрез които се стимулира спонтанността, креативността и автентичната същностна изява. Психодрамата ще си партнира със средствата на системния подход и арт терапията.
Тази група е основата за професионалисти и студенти в сферата на помагащите професии /психолози, социални работници, педагози, логопеди и др./, които желаят да продължат обучението си за психодрама-терапевт.

Водещи: Мариела Михайлова – клиничен психолог и психодрама-терапевт
                  Теодора Гергинова – клиничен психолог и психодрама-терапевт
Дипломирани психодрама-терапевти от Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“, гр. София (член на FEPTO – европейската федерация по психодрама) с основен обучител и супервизор Георги Антонов.
Продължителност на обучението – 250 академични часа в рамките на една календарна година.
Времето за провеждане на групата ще бъде веднъж месечно събота и неделя, договорено и съобразено с възможностите на участниците.

Включването в групата става след попълване на заявление за участие и провеждане на индивидуално интервю, което е безплатно.

Групата ще стартира на 17 декември 2017 г. в гр. София

За повече информация и записвания:
Теодора Гергинова – 0898751694; teodora_gerginova@abv.bg
Мариела Михайлова – 0899995944; mariela1@abv.bg

ВТОРИ МОДУЛ от „ПСИХОДРАМА И ДЕЙСТВЕНИ МЕТОДИ В РАБОТА С ГРУПИ ЮНОШИ”

By | Uncategorized | No Comments

orpheus_jpegПСИХОДРАМА  ЦЕНТЪР  ОРФЕУСFabian

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ЧЛЕН НА FEPTO ВИ ИНФОРМИРА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ВТОРИ МОДУЛ 

от

ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ „ПСИХОДРАМА И ДЕЙСТВЕНИ МЕТОДИ В РАБОТА С ГРУПИ ЮНОШИ”,

С ВОДЕЩ
Д-р Фабиан Блобел (Германия)
Специалист по детска и юношеска психиатрия и психотерапия в Германия

 МОДУЛ 2 : “Storming Привързаност и социални умения на индивида в групата – как да инициираме и работим с процесите на индивидуализация и диференциация в групите с юноши01  – 03 декември 2017 г. Програмата за обучение „Психодрама и действени методи в работата с групи от юноши” е предназначена за специалисти, работещи с групи от юноши в педагогичната, социалната или терапевтичната сфера.Състои се от 4 модула по 30 учебни часа всеки. 

Основните техники за работа са базирани на метода на психодрамата, но не се предвижда те да се преподават в дълбочина, затова за включването в обучителната програма се препоръчва участниците да имат предварителни знания и собствен опит с този метод или да са в процес на придобиването му.Модулите ще съчетават усвояване на теоретични знания, собствен опит, учене чрез правене и работа под супервизия. Следващите 3 модула са:Модул 2 : “Сторминг” – Привързаност и социални умения на индивида в групатаМодул 3 : “Нормиране”- Груповата динамика и саморегулиране в една група

Модул 4 : “Представяне” – Психодрама и действени методи за личностово израстване в постоянна група

Осигурен е превод на български език

Ще се издава сертификат за участие във веки отделен модул. На участниците, които имат ниво минимум „Психодрама асистент” и са участвали във всички модули ще бъде издаден сертификат за участие в цялата програма.

Заявки за ранно записване за участие се подават до 05.11.17 – без да се внася такса. При събиране на достатъчен брой участници ще бъде потвърдено провеждането на първия модул и тези кандидати ще могат да внесат редуцираната такса от 160 лв. до 10.11.17.

Заявилите участие след 05.11.17 ще внесат такса, съответно на времето на внасянето й

ТАКСА УЧАСТИЕ:

160 лв. – редуцираната такса – при заявка до  05.11.17 и внесена до 10.11.17

200 лв. – Внесена до 20.11.17

230 лв. – Внесена след 20.11.17

За повече информация следете – https://www.facebook.com/Psychodrama-Center-Orpheus-148020495253667/, Информация за мястото на провеждане, работното време и банковата сметка ще получат включените в модула кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.:  0878 55 78 21,   orpheuspsychodrama@gmail.com

Трети модул на ГРУПАТА ЗА СУПЕРВИЗИЯ СЪС СУПЕРВИЗОР Д-р Фабиан Блобел (Германия)

By | Uncategorized | No Comments

orpheus_jpegПСИХОДРАМА  ЦЕНТЪР  ОРФЕУСFabian

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ЧЛЕН НА FEPTO ВИ ИНФОРМИРА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ СЕМИНАР НА ГРУПАТА ЗА СУПЕРВИЗИЯ СЪС СУПЕРВИЗОР

Д-р Фабиан Блобел (Германия)

Специалист по детска и юношеска психиатрия и психотерапия в Германия                      

на 30 ноември 2017 г.  10 работни часа супервизия, предназначена за водещи на Психодрама с деца, практикуващи в педагогичната, социалната или терапевтичната сфера.

 Предстои третият от планираните 3 еднодневи модула до края на годината.

Възможно е участие в отделни модули.

Препоръчително е да участват практикуващи водещи на психодрама с деца, приемат се и техни колидери, независимо от наличието или липсата на обучение в метода.

Осигурен е превод на български език

Заявки за ранно записване за участие се подават до 05.11.17 – без да се внася такса. При събиране на достатъчен брой участници ще бъде потвърдено провеждането на третия модул и тези кандидати ще могат да внесат редуцираната такса от 50 лв. до 10.11.17. Заявилите участие след 05.11.17 ще внесат такса, съответно на времето на внасянето й, както следва:

ТАКСА УЧАСТИЕ:

50 лв. – редуцирана такса – при заявка до 05.11.17 и внесена такса до 10.11.17

60 лв. – Внесена до 15.11.17

70 лв. – Внесена след 15.11.17

Информация за мястото на провеждане, работното време и банковата сметка ще получат включените в групата кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.:  0878 55 78 21  orpheuspsychodrama@gmail.com

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в група за супервизия на водещи на Психодрама с деца

име  ………………………………….  презиме …………………………….. фамилия  ………………………………………….

GSM……………………………….. ел.адрес ………………………………………………………………………………………………….

професия ………………………….. месторабота ………………………………………………………………………………….

ИПИГТ „Бернхард Ахтерберг“ организира обучение за психодрама-асистент и психодрама терапевт в гр. Варна

By | Uncategorized | No Comments

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА

ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА 

ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и 

Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

http://moreno-bg.com/

Организира обучение по ПСИХОДРАМА (за квалификация психодрама-асистент и психодрама терапевт) в град Варна

 В България обучението по психодрама и действени методи е съобразено с набор от общи критерии или стандарти, които поставят високи изисквания към кандидатите за тази квалификация. Целта на подобни изисквания е както да предпазят метода от некоректна употреба и изопачаване, така и да гарантират, че професионалистите, които го прилагат ще го правят по един компетентен и отговорен начин.

Психодрамата е професионална квалификация, която се придобива извън и независимо от университетите – обикновено след като човек е завършил висшето си образование в една или друга професионална област. За разлика от други методи, психодрамата е отворена за широк кръг професионалисти – освен работещите в областта на психичното здраве като психиатри и психолози, в нея могат да се обучават и хуманитаристи, преподаватели, социални работници, педагози и др.

Обучението по психодрама в България се осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с европейските и международни стандарти в областта. То преминава през три етапа:

  1. Първи етап: Група за собствен опит и/ или лична терапевтична работа   в рамките на 250 академични часа.

Желаещите за включване в обучителната група трябва да са преминали този етап!

Кандидидатите трябва да са придобили едно по-  диференцирано познание за себе си и да са развили умения за конструктивно справяне със своите вътрешни конфликти и с критични житейски ситуации.

Важно: Признават се и групи за собствен опит водени през друга парадигма от квалифицирани терапевти. Представя се сертификат.

Втори етап: Първо обучително ниво, което се състои от 600 академични часана групова психодраматична работа в продължение на около 2,5-3 години.

Обучаващите се задълбочават своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. Те започват да овладяват основните инструменти и елементи на психодраматичната работа. Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодраматист.

Квалификацията Психодрама Асистент дава възможност за продължаване на обучението за степен Психодрама Терапевт !

На това ниво теоретичните и практически познания на обучаваните биват доразвити чрез специализирани психодраматични семинари, придружени от систематична супервизия на тяхната индивидуална и групова практика. Обучението приключва с придобиване на диплома за Психодрама терапевт или Психодрама водещ, в зависимост от професионалното поле на обучаващия се и в съответствие със задължителните изисквания за познания в областта на психопатологията и психиатрията, както и минималния клиничен опит в случай, че обучаващия ще работи в областта на психотерапията.

Обучението се провежда в рамките на една събота и неделя веднъж месечно с лятна ваканция!

Цена: 120 лв на уикенд (цената включва такса Институт, наем на климатизирана зала, нощувки, пътни и хонорари на обучителите )

Кога:  Започване на обучението – 28 и 29 0кт0мври 2017 г.

Информация за програмата, дипломиране, перспективи, презентация на метода и Института: Варна, залата на х-л Бест Уестърн (Best Western), кв. Чайка до ресторант „Бялата Къща“ на 12. 08. 2017г. и 29.09.2017г. (петък ) от 18.30 до 19.30 часа – Вход свободен!

Обучители:  Георги Антонов, Анелия Василева, Димо Станчев и екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг”. Информация на http://moreno-bg.com/ екип

За предварителна информация: http://morenobg.com ; раздел: обучение / програма

Местата са ограничени!  След тяхното запълване групата се затваря и повече студенти няма да бъдат приемани! Кратките интервюта с кандидатите ще бъдат проведени по реда на постъпилите заявки (свободен текст на посочения по-долу мейл).

За допълнителна информация и записване – телефон: 0877 332 440 Габи Петрова  ; мейл: varna_family_psy@abv.bg

Семинари върху текстове (reading seminars) на БДПГТ

By | Uncategorized | No Comments
The inner world outside: object relations theory and psychodrama, Paul Holmes

Поредният, четвърти семинар  върху текстове от пилотна програма на БДПГТ ще се проведе на 9 ноември /четвъртък/ от 19:00 в Ессенс център, гр. София, ул. „6-ти септември“ 37.

Разглежданият текст е от книгата на Пол Холмс „The inner world outside: object relations theory and psychodrama, Paul Holmes“ /„Вътрешният свят – навън: теория на обектните отношения и психодрама“/

Още с публикуването си за първи път, през 1993 г., „Вътрешният свят – навън: теория на обектните отношения и психодрама“, се превръща в класика. Пол Холмс разхожда читателя през „вътрешния свят“ на обектните отношения и съответния „външен свят“, споделен от другите, в който се осъществяват реалните отношения. Обучен като психотерапевт както в психоаналитичните, така и в психодраматичните методи, Пол Холмс е написал едно изчерпателно и ясно въведение в теорията за обектните отношения и връзката й с психодрамата. Изследва връзките между теориите на Дж. Л. Морено, основател на психодрамата, и Зигмунд Фройд, основател на психоанализата, като представя eдин стимулиращ синтез. Всяка глава започва с разяснение на част от психодраматична сесия, като се фокусира върху определени аспекти на теорията на психодрамата или на обектните отношения, осветяващи понятия или техники, използвайки клиничния материал от групата, за да илюстрират основните психоаналитични концепции в действие. Книгата обединява много различни понятия по вдъхновяващ и изчерпателен начин, което обяснява нейното широко ползване от различни професионалисти в психичното здраве, психотерапевти, психодрама терапевти, и арт-терапевти, без значение дали става въпрос за процес на обучение или работа по случаи от собствената практика „Това е най-доброто практическо въведение към психодрамата. Тя изцяло отразява психоаналитичното мислене. Едно значимо образователно постижение – и едно от най-важните четива за тези, които се интересуват от „случването“ на нещата в психотерапията.“ Professor Peter Fonagy, PhD, FBA, FMedSci, OBE, Freud Memorial Professor of Psychoanalysis and Head of the Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London

Водещ: Д-р Давид Иерохам

 

Такса участие:

За членове на БДПГТ – 15 лв.

За нечленове – 20 лв.

Моля, попълнете формата за записване тук

ДЕМО СЕМИНАР „ПСИХОДРАМА В БИЗНЕСА“

By | Актуално, Анонси | No Comments

 

ТОВА Е ДЕМО СЕМИНР ЗА ПРОГРАМАТА „12ПСИХОДРАМА В БИЗНЕСА“.  Програмата е създадена от Нона Костадинова и Рейо Каупила през 2015 година, като част от обучителните програми на института за психодраматични практики „Хирон“. Целта на обучението е да даде още едно поле за изява на обучаващите се в метода психодрама, които искат да се развиват в областта на организационната психология, в частност тренинги и обучения.

Това е покана за демо семинар, който има за цел да представи програмата „Психодрама в бизнеса“. Read More

СЕМИНАР С ВОДЕЩ Д-р Фабиан Блобел (Германия)

By | Uncategorized | No Comments

orpheus_jpegПСИХОДРАМА  ЦЕНТЪР  ОРФЕУСFabian

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ЧЛЕН НА FEPTO

ВИ ИНФОРМИРА ЗА

ПРЕДСТОЯЩИЯ СЕМИНАР

 С ВОДЕЩ
Д-р Фабиан Блобел (Германия)
Специалист по детска и юношеска психиатрия и психотерапия в Германия

 Изцеление чрез игра

Психодрама с травмирани деца

20 22.10 2017 г. 

Децата разбират и  откриват света, играейки символи и ролеви игри. В рамките на тези игри детето може да възпроизвежда, променя или напълно да напусне реалността. То донася своя вътрешен свят на външната сцена и от това се научава да интегрира своите  наблюдения, чувства и процеси.Психодрама за деца е игрови метод за подобряване на креативността и спонтанността при деца. Той подкрепя детето в неговото психично и личностно развитие и като групов метод го подпомага в изграждането на неговите отношения и увеличаване на социалните му компетенции.Психотравмените събития оказват много голямо влияние върху развитието на човека. Със своите невронални последици травмите променят драстично начина, по който децата възприемат и интерпретират този свят, както и начина, по който действат в него.Чрез разбиране на различни ефекти и последици от травмата ние можем да подкрепяме и да придружаваме детето в играта му, за да се излекува и да намери здравословни решения, с които активно да се интегрира в реалния си свят. За включване в семинара се препоръчва участниците да имат предварителни знания и опит в работа с психодрама с деца или да са в процес на придобиването му.Семинарът ще съчетава усвояване на теоретични знания, собствен опит, учене чрез правене и работа под супервизия.

Осигурен е превод на български език

Участниците ще получат сертификат за участие.

Заявки за ранно записване за участие се подават до 31.08.17 – без да се внася такса. При събиране на достатъчен брой участници ще бъде потвърдено провеждането на семинара и тези кандидати ще могат да внесат редуцираната такса от 160 лв. до 15.09.17. Заявилите участие след 31.08.17 ще внесат такса, съответно на времето на внасянето й както следва:

ТАКСА УЧАСТИЕ:

160 лв. – редуцираната такса – при заявка до 31.08.17 и внесена до 15.09.17

180 лв. – Внесена до 25.09.17

200 лв. – Внесена до 15.10.17

230 лв. – Внесена след 15.10.17

 

Информация за мястото на провеждане, работното време и банковата сметка ще получат включените в модула кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.:  0878 55 78 21

orpheuspsychodrama@gmail.com

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в семинар Психодрама с травмирани деца

име  ………………………………….  презиме …………………………….. фамилия  ………………

GSM……………………………….. ел.адрес ………………………………………………………………………

професия ………………………….. месторабота ……………………………………………………….

Обучаващ се във …. ниво … с осн. обучител  …………………………………………….

ГРУПА ЗА СУПЕРВИЗИЯ СЪС СУПЕРВИЗОР Д-р Фабиан Блобел (Германия)

By | Uncategorized | No Comments

orpheus_jpegПСИХОДРАМА  ЦЕНТЪР  ОРФЕУСFabian

FEPTO 

ВИ ИНФОРМИРА

за предстоящия втори модул на

на 19 октомври 2017 г.  10 работни часа супервизия, предназначена за водещи на Психодрама с деца, практикуващи в педагогичната, социалната или терапевтичната сфера.

Предстои вторият от планираните 3 еднодневи модула до края на годината.

Възможно е участие в отделни модули.

Препоръчително е да участват практикуващи водещи на психодрама с деца, приемат се и техни колидери, независимо от наличието или липсата на обучение в метода.

Осигурен е превод на български език

Заявки за ранно записване за участие се подават до 31.08.17 – без да се внася такса. При събиране на достатъчен брой участници ще бъде потвърдено провеждането на втория модул и тези кандидати ще могат да внесат редуцираната такса от 50 лв. до 15.09.17. Заявилите участие след 31.08.17 ще внесат такса, съответно на времето на внасянето й, както следва:

 

ТАКСА УЧАСТИЕ:

50 лв. – редуцирана такса – при заявка до 31.08.17 и внесена такса до 15.09.17

60 лв. – Внесена до 15.10.17

70 лв. – Внесена след 15.10.17

 

Информация за мястото на провеждане, работното време и банковата сметка ще получат включените в групата кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.:  0878 55 78 21  orpheuspsychodrama@gmail.com

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в група за супервизия на водещи на Психодрама с деца

име  ………………………………….  презиме …………………………….. фамилия  ………………………………………….

GSM……………………………….. ел.адрес ………………………………………………………………………………………………….

професия ………………………….. месторабота ………………………………………………………………………………….