ЕТИЧЕН КОДЕКС

на Българско дружество по психодрама и групова терапия

Актуализиран с предложения от кръглата маса на 12.11.2016 г., с предложения от ОС на БДПГТ на 11.03.2017 г. и с коментари и предложения на членове на БДПГТ в периода май-юли 2017 г. Дискутиран, гласуван и приет на извънредно ОС на БДПГТ на 07.07.2017 г.

Изтегли в PDF