Кратка история на Българското дружество по психодрама и групова терапия

 

Gabi-226x300Първата група за обучение по психодрама в България, известна като София І, стартира през пролетта на 1989 г. и беше водена от г-жа Габриеле Висман-Брун (Gabrielle Wiesmann-Brun), Швейцария и д-р Йоран Хогберг (Goran Hogberg), Швеция. Членовете на тази група станаха основатели на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ), което беше регистрирано през 1990 г. като неправителствена организация. Членовете на първия изпълнителен комитет на Дружеството бяха д-р Г. Тарашоева – председател, д-р В. Христова – заместник-председател и д-р А. Ангелов – ковчежник.Картина3

В периода 1990-1991 г., отново с помощта на г-жа Габриеле Висман-Брун, бяха сформирани и започнаха своето психодраматично обучение нов
и две групи, наречени София ІІ и София ІІІ. София ІІІ имаше като основни обучители по време на целия си тренингов процес д-р Ела Мей Шерон (Ella Mae Shearon) и д-р Бернхард Ахтерберг (Bernhard Achterberg) от Германия. След няколко смени на водещите, София ІІ се дипломира под ръководството на д-р Йорг Бурмайстер (Jorge Burmeister), Швейцария.

През годините, в обучението на българските групи взеха участие различни гостуващи обучители от Германия, Швейцария, Канада, Аржентина, Белгия, Австралия и САЩ, които по този начин предоставиха възможност за запознаване с различни стилове и подходи в психодрамата.

Картина1София І се дипломира успешно през 1993, а София ІІ и София ІІІ – в средата на 1998 г. Членовете на тези три групи станаха основна част от БДПГТ и започнаха активна работа за популяризиране на психодрамата – както на ниво идеи, така и на ниво практика като психодрама-терапия. Те дадоха начало на първите “български” групи по психодра
ма, което беше и началото на една нова фаза за психодраматичното движение в България, в която то вече можеше да бъде по-стабилно и автономно. До този момент има над 400 души, които са преминали ниво за “собствен опит” с водещи, сертифицирани от Българското дружество за психодрама и групова терапия!

През 1999 г., психодраматичното движение в България празнува своята десета годишнина. За нещастие, д-р Бернхард Ахтерберг, човекът, който направи всичко по силите си за развитието и интегрирането на различните направления в българската психодрама, почина през 1998 г. и не можа да отпразнува с нас нашата гордост. Нека паметта му бъде вечно жива!