Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“

цели, дейности, приоритети

Седалище и адрес на управление: София, бул. „Дондуков” № 39, ап. 1

Учредители:

Георги Антонов Антонов
д-р Димо Георгиев Станчев

Основната цел на института е развитие на психодрамата и свързани психотерапевтични методи чрез обучение и практика, в това число: обучение на специалисти и консултативна дейност в областта на психодрамата, индивидуалната, семейната и груповата психотерапия; организиране и провеждане на тренировъчни семинари.

Основните дейности на института включват: учебна, издателска и рекламна дейност, психотерапия, психологични и психотерапевтични изследвания и консултации, организационно консултиране и тренинги.

Дейностите на фондацията се осъществяват в тясно сътрудничество с Института по психодрама на д-р Елла Мей Шерон.

Допълнителна информация:

Устав на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ (изтегли в Adobe PDF формат)…

Тренингови стандарти на БДПГТ (изтегли в MS Word формат)…

Тренингови стандарти на FEPTO (изтегли в MS Word формат)…

За контакти: moreno-bg.com