Институт за психодраматични практики „Хирон“

Председател е д-р Светлана Николкова.

Управителен съвет -д-р Светлана Николкова, гл.ас.  д-р Милена Мутафчиева, Анжела Христофорова, Катерина Илиева.

Обучител на членовете на института в миналото е била д-р Светлана Николкова.

Основни цели на Институт за Психодраматични Практики Хирон са:

Разпространение и популяризиране на психодрамата като метод и практика. Изграждане на добра практика и психотерапевтично обучение. Поддържане и спазване на стандартите за психодраматични практити, регламентирани от Европейската федерация на психодраматичните тренингови организации и Европейската асоциация по психотерапия.

Дейности:

Организиране и осъществяване на семинари, тренинги, конференции, супервизии. Издаване на печатни материали, популяризиращи психодраматичният метод. Контрол за спазването на стандартите за психодраматични практити, регламентирани от Европейската федерация на психодраматичните тренингови организации и Европейската асоциация по психотерапия.

Хирон – нашият вдъхновител

Кентавърът Хирон е полукон-получовек. Отличава се от останалите кентаври със своята мъдрост и добронамереност. Особеностите на неговата природа – едновременно човешка и животинска – символизиро връзката и конструктивната интегрираност между съзнанието и инстинктите.

Хирон е ранен лечител, който не ни позволява да забравим, че всеки, дори и терапевта , има своите рани.

Хирон е учител на толкова известни и различни митологични образи като Ахил, Язон, Асклепий, Орфей, Херкулес. Очевидно е имал способността да разкрие и стимулира уникалния потенциал на всеки отделен свой ученик. Тази му способност му е позволила да създаде ученици, по-ярки и известни от самия него.

В астрологията Хирон е в точката, свързваща двата свята: този на земното ежедневие, формалната логика и разума, от една страна, и този на интуицията и гениалните прозрения от друга. Хирон е велик учител и лечител. Мост между видимото и невидимото.

Уебсайт: psychodramachiron.eu