Психодрама център Орфеус

институт по психотерапия

Гр. София, ул. „Шипченски проход“ № 52, блок 17 на БАН, ет. 2
Адрес за кореспонденция: София 1000, п.к. 335
Е-mail: orpheuspsychodrama@gmail.com

Психодрама център „Орфеус” бе създаден през 1993 г. в гр. София, от д-р Гълъбина Тарашоева, с активната подкрепа на проф. Дейвид Кипър и съдействието на Даниела Керина.

Психодрама Център „Орфеус” е първият български институт, ангажирал се с обучение по психодрама и изработил своя собствена програма за пълния курс на обучение на психодрама-водещи. Тази програма в годините претърпя развитие съответно на изискванията на минималните стандарти на FEPTO, БДПГТ, ЕАП и БАППК. Психодрама център „Орфеус” е член на Федерацията на Европейските Психодрама Тренинг Организации от основаването й през 1996 г. Членуващите във федерацията психодрама тренинг организации взаимно признават и приемат дипломите си, преподавателите си и студентите си.

Ко-лидери: Даниела Керина, д-р Огнян Никитов, Силвия Василева, Ангел Томов, Ина Илиева.

Гост-преподаватели, лектори и супервизори: проф. Дейвид Кипър, Сю Даниел, Бернхард Ахтерберг, Шантал Нев Ханкет, д-р Роберто де Иносенцио, Илейн Сашноф, проф. д-р Пиер Фонтен, Яков Наор, Ева Фалстрьом, д-р Ралица Мендова и др. Към психодрама центъра през 2002 г се сформира и успешно се развива Плейбек театър „Орфеус”. 

ПСИХОДРАMA ЦЕНТЪР „ОРФЕУС” СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

  • Пълен курс на обучение по Психодрама, Социодрама и Групова психотерапия на специалисти в сферата на помагащите професии. Поддържане и усъвършенстване на квалификацията на вече дипломирани психодраматисти.
  • Практическо приложение на психодрамата в сферата на терапията, образованието, организационната психология, театъра и др. Супервизия.
  • Професионални контакти и сътрудничество с други психодрама организации, имащи подобни цели и задачи, както и с други специалисти, практикуващи психодрама или други психотерапевтични методи, с цел взаимен обемен на опит, обогатяване и усъвършенстване на метода.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАHE HA ЦЕЛИТЕ HA ИНСТИТУТА:

Обучителни курсове за първо и второ ниво на обучение

  • Крос-семинари за студенти на „Орфеус” с различни гост-преподаватели
  • Групи за развитие на личностовия потенциал
  • Летни ,,академии”, интензивни курсове, специализирани школи, тематични курсове, нaпp. „помощ за помагащи”, „Терапия за терапевти”, „Супервизия за супервизори”, „Обучение за обучители” и др.
  • Колегиум на практикуващи психодраматисти
  • Отворени лекции за специалисти в помагащите професии
  • Участие във и организиране на семинари, конференции и конгреси – местни, регионални и международни.
  • Библиотека „Орфеус”, със специализирана литература – психодрама и др. форми на психотерапия – книги, списания , бюлетини, отделни статии и публикации.

Допълнителна информация

Устав на Психодрама център „Орфеус“ (изтегли в Adobe PDF формат)…
Тренингови стандарти на БДПГТ (изтегли в MS Word формат)…
Тренингови стандарти на FEPTO (изтегли в MS Word формат)…
За контакти: www.tarashoeva.com/orpheuss