Към момента в България има шест организации, акредитирани да извършват обучение по психодрама. Това са:

ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОДРАМАТИЧНИ ПРАКТИКИ „ХИРОН“
обучителна организация, член на FEPTO

председател: д-р Светлана Николкова
уебсайт: www.psychodrama.bg

Повече за Институт „Хирон“ …

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ“
обучителна организация, член на FEPTO

председатели: Георги Антонов Антонов и д-р Димо Георгиев Станчев
адрес: бул. „Княз Дондуков Корсаков“ N° 39, ет. 1
София 1000
george_antonov@abv.bg

Повече за Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“…

ПСИХОДРАМА ЦЕНТЪР „ОРФЕУС“
обучителна организация, член на  FEPTO

председател: д-р Гълъбина Тарашоева
адрес: П.К. 335
София 1000
orpheuspsychodrama@gmail.com

Повече за Психодрама център „Орфеус“…

ФОНДАЦИЯ „ПСИХОТЕРАПИЯ 2000“
обучителна организация, член на  FEPTO

Председатели:

Д-р Давид Иерохам

Тел.: 02 / 980 56 00
Мобилен:   0886 73 62 51
E-mail: david_jeroham@hotmail.com

Д-р Евгений Генчев

Мобилен:   0898 39 78 80
E-mail: evgen4ev@gmail.com
адрес: ул. „Ангел Кънчев“ 31, ет. 5, ап. 22
София 1000

Повече за Фондация „Психотерапия 2000″…

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ДЕБАТ „ЧЕРВЕНАТА КЪЩА“
обучителна организация, член на  FEPTO

Председател:

Цветелина Йосифова

Тел. 0888952500
E-mail: tzviossifova@gmail.com
www.redhouse-sofia.org

Повече за Център за култура и дебат „Червената къща“…

ПСИХОДРАМА ИНСТИТУТ  „Д.Е.А.“

обучителна организация, член на FEPTO

        Председател: Инна Бранева
        Уебсайт: www.deapi.eu
        E-mail: info@deapi.eu
        Тел. 0888 835976
Всички те съблюдават общите критерии на Българското дружество по психодрама и   групова терапия (БДПГТ), което е член на Федерацията на европейските обучителни   организации по психодрама (FEPTO) и е национално-признатата акредитираща инстанция за   квалификация по психодрама. По сведения на Дружеството, обучение по психодрама се предлага и   от някои индивидуални обучители.

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПСИХОДРАМА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ (БДПГТ)
акредитираща организация, член на FEPTO

председател: Инна Бранева

       За контакт:  psychodrama.bg@gmail.com

Повече за Българското дружество по психодрама и групова терапия

Повече за принципите на професионално формиране в психодрамата можете да научите от секция Стандарти на обучението.