2009-2015

Управителен съвет

Георги Добринов (Зам-председател)
Гергана Дженкова
Златко Теохаров
Инна Бранева
Мален Маленов (Председател)
Милена Мутафчиева
Нина Стайкова (Ковчежник)

* На 3 септември 2009 г. ни напусна нашата любима приятелка и колега Нина Стайкова, ковчежник на Дружеството. Така Управителният съвет и българската психодрама-общност загубиха един от най-преданите си членове. Поклон пред паметта й!

Комисия по стандартите

Александър Ангелов
Георги Антонов
Гълъбина Тарашоева
Давид Иерохам
Димо Станчев
Евгений Генчев
Светлана Николкова

Комисия по етика

Дора Христова
Петър Цикалов
Теодор Котов

Контролен съвет

Красимира Комнева
Людмил Пешев
Светозар Димитров

 

2005-2008

 

Управителен съвет

д-р Димо Станчев – председател
д-р Светлана Николкова – заместник-председател
Георги Добринов – ковчежник
Антоанета Димитрова – член на УС
Мален Маленов – член на УС

Контролен съвет

Георги Антонов
Ангел Томов
д-р Райна Попова

Комисия по етика

д-р Евгений Генчев
доц. Надя Витанова
д-р Гълъбина Тарашоева