Общото събрание на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) избра с тайно гласуване ръководство на Дружеството в състав:

Управителен съвет

2023 – 2026

Инна Бранева /Председател/

Психолог (НБУ, БП “Психология”; МП “Клинична психология – психоаналитична перспектива”). Психодрама терапевт, Фондация “Психотерапия 2000”. Психодрама обучител и супервизор към Психодрама Институт Д.Е.А. Член на ДПБ, БАП, БАПСГПТ.
„Това, което ме кара да бъда част от БДПГТ – това са хората, които срещам по професионалния си път. Учители, колеги, обучаващи се, колеги, които тепърва проявяват интерес. Обмяната на опит, подкрепата, професионалното развитие, и възможността да разбера навреме и да понеса и професионалните си фалове. Общността на психодраматистите като общностен дом, в който има пространство за живот, случване и разширяване на самата Психодрама.“

Мила Цалова /Заместник-председател/Ковчежник/

Магистър по философия, организационно консултиране и журналистика. Психодрама терапевт, Директор психодрама с деца. В индивидуалната си практика работи с възрастини и деца, води терапевични и обучителни групи. От 14 години поддържа личен блог на име „Спонтанност и креативност“ по теми свързани с психотерапията и личностнато развитие.
„Вярвам, че психодрамата има нужда да бъде разказвана и показвана, за да могат повече хора да я приразпознаят като полезен и ефективен метод на работа. Надявам се работата ми в УС на БДПГТ да е от полза на този процес.“

Таня Иванова /Членство/

Психолог (НБУ, БП “Психология”; МП “Клинична психология – психоаналитична перспектива”). Психодрама терапевт, Фондация “Психотерапия 2000”. Психодрама обучител и супервизор към Психодрама Институт Д.Е.А. Член на ДПБ, БАП, БАПСГПТ.
„Това, което ме кара да бъда част от БДПГТ – това са хората, които срещам по професионалния си път. Учители, колеги, обучаващи се, колеги, които тепърва проявяват интерес. Обмяната на опит, подкрепата, професионалното развитие, и възможността да разбера навреме и да понеса и професионалните си фалове. Общността на психодраматистите като общностен дом, в който има пространство за живот, случване и разширяване на самата Психодрама.“
Таня Иванова е магистър психолог (Клинична и консултативна психология и Социална и политическа психология към СУ „СВ. Кл. Охридски). Психодрама терапевт (Фондация „Психотерапия – 2000“ ).
Има над 20 години опит в организационна и среда (подбор и оценка, организационно-психологически изследвания, обучения, тренинги и развитие на персонала). От 2019 г., успоредно с терапевтичната си практика, Таня Иванова работи като треньор, обучител и супервизор и предлага организационно-психологическо консултиране и обучения в бизнеса.

„Психодрамата за мен е онази врата, която отвори пътя ми към себе си. Методът и неговото приложение както в терапевтичен, така и в организационен контекст, заемат централно място в оформянето и реализацията на моята професионална идентичност и роля.
За мен БДПГТ е място за среща и обмен, където индивидуалното има възможност да срещне подкрепата на общностното и да израства. Като член на УС на БДПГТ се надявам да мога да продължа приноса на всички колеги, които в годините работят за създаването на най-широката терапевтична общност в България.“

Ирена Соколова

Психолог – Социална психология към ЮЗУ “Неофит Рилски” и психотерапевт към психодрама институт “Бернхард Ахтерберг”; икономист с управление и администрация към УНСС.
Лектор на Национален център за повишаване на квалификацията към МОН и Постоянната академия за наука и иновации в образованието към СБУ; Развива практика за индивидуална и групова терапия от 2006г.; Член на БДПГТ; БАЕ

„Желанието ми да членувам в БДПГТ е нуждата да съм част от силна професионална общност с път за обучение, развитие, обмяна на опит, изграждане и поддържане на високи професионални стандарти.“

д-р Петър Цикалов

д-р Петър Цикалов е главен обучител, координатор финанси в Психодрама институт ДЕА; Доктор по медицина (1981); Психодрама терапевт (1994-2007); Магистър “Артистични психосоциални практики” (2008); Психотерапевт на частна практика

Боряна Кръстева

Работи в психоаналитична и психодинамична перспектива. Квалификации: Психодрама терапевт към Институт по психология на групите ДЕА; Обучение по супервизия и организационно консулиране към инстиут Alder Consulting Austria; Двугодишно обучение по арт терапия към Института по Експресивна Арт терапия; Четиригодиишно обучение по групова динамика и групови процеси към институт Дея Редовно участие в сертифицирани семинари и тренинги на национално и международно ниво на теми, свързани с теорията и техниките на психоаналитичната психотерапия и психоанализата.
Към момента развива своята индивидуална и групова практика в частен кабинет в София. Провежда семинарни и групови формати.

Живета Василева

Скъпи, колеги и приятели,

Сигналите към ръководството на дружеството и неговите комисии можете да изпращате на адрес psychodrama.bg@gmail.com