На заседанието си от 26.03.2022 г., Общото събрание на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) избра с тайно гласуване ръководство на Дружеството в състав:

Управителен съвет

2022 – 2025

Боряна Ангелова /Комуникации/

БоряБоряна Ангелована Ангелова е психолог (Социална и Организационна Психология към НБУ, София и Магистър Психология на
Личността към Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методи“) и психодрама терапевт (Психодрама терапевт към Институт „Хирон“). Член на БАП, БДПГТ, ДБП и е член от комисията по категоризации на филми.

От 2017 г. успоредно с частната си практика като психолог и психотерапевт, Боряна Ангелова работи и като треньор на меки умения и предлага организационно консултиране и обучения в бизнеса.

“ За мен Дружеството по психодрама и групова терапия е мястото, където може да срещна подкрепа и общност. Като член на Управителния съвет на БДПГТ се надявам да подпомогна процесите на свързване, обмяна на опит и разширяване полето на психодрамата.“ 

 

 

Детелина Христова /Заместник Председател/

unnamedРазвива практика за индивидуална и групова психотерапия. Завършва „Психология“ в Софийския университет „Свети Климент Охридски” с магистърска степен (1995 – 2002) и прави следдипломна квалификация „Психотерапия“ към Нов български университет (2008 – 2009).

Психодрама терапевт (обучение по „Психодрама, социометрия и групова терапия”, 2009 – 2019).

Пълноправен член на Дружеството по психодрама и групова терапия. Член на Комисия по стандартите (2019 – 2022 г.)

 

 

Инна Бранева /Председател/

Screenshot 2022-11-01 at 12.32.06
Психолог (НБУ, БП “Психология”; МП “Клинична психология – психоаналитична перспектива”). Психодрама терапевт, Фондация “Психотерапия 2000”. Психодрама обучител и супервизор към Психодрама Институт Д.Е.А. Член на ДПБ, БАП, БАПСГПТ.
„Това, което ме кара да бъда част от БДПГТ – това са хората, които срещам по професионалния си път. Учители, колеги, обучаващи се, колеги, които тепърва проявяват интерес. Обмяната на опит, подкрепата, професионалното развитие, и възможността да разбера навреме и да понеса и професионалните си фалове. Общността на психодраматистите като общностен дом, в който има пространство за живот, случване и разширяване на самата Психодрама.“ 

 

 

 Мила Цолова /Ковчежник/

Мила Цаловасе чувства щастлива да е част от психодрама общността от много години. Силно вярва в приложението на метода и в терапевтичен, и в обучителен контекст. Като част от екипите на големи непревителствени организации повече от 5 години прилага психодрамата като метод в за обучение на учители и социални работници. От скоро развива индивидуалната си практика.

Мила е психодрама терапевт в процес на дипломиране. Гордее се, че е част от първия випуск изучавали и получили дипломи за „Директор психодрама с деца“ в България.
Вече 12 години поддържа личен блог на име „Спонтанност и креативност“.
„Вярвам, че психодрамата има нужда да бъде разказвана и показвана, за да могат повече хора да я приразпознаят като полезен и ефективен метод на работа. Надявам се работата и в УС на БДПГТ да е от полза на този процес.“