Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) е професионалното сдружение на психодраматистите в България. То обединява професионалисти от различни области (психология, психиатрия, психотерапия, социални дейности, образование, професионално и организационно развитие, изкуства), практикуващи методите на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия в рамките на своята професионална компетентност.

Българското дружество по психодрама и групова терапия е доброволна обществена и професионална организация. Неговата основна цел е приложението и развитието на психодрамата, социометрията и груповата психотерапия и свързаните с тях методи в рамките на международното сътрудничество с квалифицирани специалисти и институции, както и обучението на специалисти в тази област. То цели да подобри квалификацията, обучението и супервизията на специалисти в клинически, педагогически и други свързани с тях специалности в България.

Българското дружество по психодрама и групова психотерапия е член на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (Federation of European Psychodrama Training Organizations, FEPTO) и е националната акредитираща инстанция, гарантираща качеството и валидността на обучението по психодрама в България, в съответствие с европейските и международни стандарти в тази област.

История
Ръководство 
Стандарти на обучението
За контакт