banner_2

Уважаеми колеги и приятели,
Управителният съвет на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) Ви кани за участие в съпътстващите събития на предстоящата национална конференция „Психодрама: сцена и реалност“.
Тези събития са допълнително пространство за среща и възможност за запознаване с работата на психодраматистите в България.

Поканата ни е отправена към всички консултативни центрове, организации, психодраматични екипи, обучителни институти и сдружения, които използват психодраматичния метод в своята практика и желаят да представят своя професионален опит, постижения и нови дейности. Тази година предлагаме възможност за участие в:
1) „Magic Shop“ – форум на психодраматичните практики, с две форми на участие – представяне в конференцията и печатно каталожно, двуезично издание.
2) Кръгла маса „Стандарти в обучението и практиката на психодрама водещия / терапевта. Акредитация на обучителни програми и институти“.

Реда и условията за участие са посочени в насоките, към настоящата покана, като УС си запазва правото да променя посочените от Вас условия и форми, съобразно ограниченията на пространството и основната програма на Конференцията.
Очакваме с нетърпение заедно да се опитаме да отразим реалността на психодраматичната практика в България.

НАСОКИ ЗА УЧАСТИЕ  /Pdf/

ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ  /MS Word/