Група за личностно развитие чрез метода психодрама – гр. София

By октомври 30, 2013 Групи No Comments

Групата е подходяща за всеки, който иска да научи повече за себе си и за начините си на взаимодействие с другите, за своите семейни модели и за това как реагира в групов контекст. В основата на обучението е преживелищният опит на участниците и ролевите игри, чрез които се стимулира спонтанността, креативността и автентичната същностна изява.


Тази група е първа и необходима стъпка за професионалисти и студенти в сферата на помагащите професии /психолози, социални работници, педагози, логопеди и др./, които желаят да се обучават за психодрама-терапевт.

Участието в групата ще Ви даде възможност:
•       Да опознаете по-добре своите личностни характеристики, качества  и особености;
•       Да разберете повече за своите мисли,емоции и действия;
•       Да работите за позитивна промяна на собствения си стил на поведение и взаимоотношения с другите;
•       Да експериментирате алтернативни модели за справяне с житейски ситуации;
•       Да преживеете уникалното взаимодействие в една психодраматична група;

Водещи ще бъдат Мариела Михайлова – клиничен психолог, психодрама-терапевт и Теодора Гергинова – клиничен психолог и психодрама-терапевт

Супервизор на групата ще бъде Георги Антонов – клиничен психолог, психотерапевт, психодрама-обучител и супервизор, съпредседател на ИПИГП ”Бернхард Ахтерберг”

На успешно завършилите се издава международно признат сертификат от ИПИГП ”Бернхард Ахтерберг”, член на FEPTO – европейската федерация по психодрама и се осигурява възможност за продължаване в следващо обучително ниво.

Продължителност на обучението – 250 академични часа в рамките на една календарна година.

Цена: 60 лв. за 20 академ.часа (1 акад.час – 45 мин.; 3 лв./час)

Времето за провеждане на групата ще бъде договорено и съобразено с възможностите на участниците.

Включването в групата става след провеждане на индивидуално интервю, което е безплатно.

Групата ще стартира в началото на месец ноември 2013 г.

За повече информация и записвания:
Мариела Михайлова – 0899995944; mariela1@abv.bg
и Теодора Гергинова 0898751694; teodora_gerginova@abv.bg

ОЧАКВАМЕ  ВИ!