Конференция „Покана за среща… Пътища“

By февруари 25, 2016 Конференции No Comments

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА, ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „БЕРНХАРД АХТЕРБЕРГ“ И ПСИХОДРАМАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА“

  Ви канят за участие в

     Конференция 

  „Покана за среща… Пътища“.

22.04 – 24.04.2016г.
гр. Велико Търново

В партньорство с Философски факултет, Катедра „Психология” и
Център по психология
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Програмен комитет:    

 Георги Антонов, Д-р Димо Станчев, Милена Ташкова, София  Фердинандова, Анелия Василева

Организационен комитет:

  Мартин Николов – 0885 019 675   Николета Виденова – 0887 726 852             Саша Димова – 0887 976 708

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
1. Конференцията ще се проведе от 22.04.2016 г. до 24.04.2016 г. в гр.В.Търново. Домакин на събитието ще е ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“.

2. Заявки за водещи ще бъдат приемани до 11.03.2016 г. на e-mail: achterberg@abv.bg Получаването на заявките ще бъде потвърждавано с обратен e-mail.

3. Основни тематични направления:
• Психодрама;
• Системна индивидуална и фамилна терапия;
• Психоаналитични подходи.

4. В програмата на конференцията ще бъдат застъпени следните формати:
• уъркшопи (с продължителност от 90 до 135 минути);
• презентации (с продължителност 45 минути);
• представяне на случаи (с продължителност 45 минути).

5. Презентаторите в конференцията ще бъдат разпределени на квотен принцип, като 2/3 ще бъдат за възпитаници на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ и „Психодраматична работилница“, и 1/3 за колеги от други обучителни и терапевтични организации.

6. За воденето на уъркшопи, презентации или случаи не се заплаща хонорар. Презентаторите (основен водещ) не заплащат такса участие в конференцията.

7. Разходи за пътни и настаняване на водещи не се покриват от организаторите.

8. Приходите от конференцията се използват за покриване на разходите, свързани с организирането ѝ.

9. Програмата на конференцията ще бъде обявена до 28.03.2016 г.

10.Водещите и участниците имат право да разпространяват безплатно свои рекламни и презентационни материали в рамките на конференцията.

11.Предложените заявки за участие ще бъдат разгледани и одобрявани от програмния комитет на конференцията.

12.С подаването на заявката си за участие, водещия утвърждава, че приема предложения регламент.

13.Заявката за участие можете да изтеглите от прикачения файл или на www.moreno-bg.com
При възникнали въпроси и затруднения, организационният екип е на разположение да съдейства.