Програма за обучение „Психодрама и действени методи в работата с групи с юноши”

ПСИХОДРАМА  ЦЕНТЪР  ОРФЕУС

инстутуционален член на FEPTO

ВИ ИНФОРМИРА ЗА

ПРЕДСТОЯЩИЯ ВЪВЕЖДАЩ – СЕМИНАР С ВОДЕЩ

Д-р Фабиан Блобел (Германия)

дългогодишен  ръководител на департамента за групова терапия, деца и юноши в служба за психично здраве в кантон Solothurn, Швейцария, по настоящем детски психиатър в Германия.

Въведение в психодрама и действeни методи

в работата с групи при юношите


15  – 17 юли 2016

Този семинар е въвеждащ в Програма за обучение

„Психодрама и действени методи в работата с групи с юноши”,

предназначена за специалисти, работещи с групи от юноши

в педагогичната или терапевтичната сфера.

Юношеството е време на преход от семейството към културното пространство на обществото. Приятелската група се  явява като „вторична група“ или „агент за културизация“ в този преход. Значението на приятелската група за отношенията и отправните точки се увеличава значително в началото на юношеството. По този начин, самите млади хора стават все по – отговорни в своите групи за изграждане на сигурно място, където могат да придобият нов опит на привързаност и подпомагане на откривателството.  От гледна точка на психологията на развитието това означава, че в тази възраст работата в групи представлява важна терапевтична и интервенционна форма, която е много по-различна от работата с деца или с възрастни в групи.

За професионалното провеждане на терапевтичния или педагогичния процес в групи от млади хора, и за адекватно и ефективно изпълнение на интервенциите, от съществено значение е да се познава комплексът от психология на развитието, теория за привързаността  и групова динамика. Тук Психодрамата, по-специално Социометрията и Социодрамата предлагат широка гама от възможности за интервенции, които обогатяват образователната и терапевтичната работа с групи.

Въвеждащият семинар ще допринесе теоретично и практически за запознаване с темата преди включването в обучителната програма. Семинарът служи като въвеждащ в обучителния курс от 4 модула, и същевременно е неразделна част от обучението на психодрама директор за детски групи.

Целта на програмата е участниците да се съсредоточат върху тази фаза на развитието на детето и неговите последици, да овладеят метода както и разликите от работата с деца или с възрастни. Чрез изследване на различни теоретични аспекти четирите модула ще дадат възможност на участниците да използват голямо разнообразие от интервенции и дейности, адекватно ориентирани към клиента и ситуацията.

Основните техники за работа са базирани на метода на психодрамата, но не се предвижда те да се преподават в дълбочина , затова за включването в обучителната програма  от участниците се изисква да имат предварителни знания и собствен опит с този метод на ниво психодрама асистент.

Семинарите ще съчетават усвояване на теоретични знания, собствен опит, учене чрез правене и работа под супервизия.

Теми на четирите модула:

  • Юноши и привързаност
  • Групови динамики и процеси
  • Нарушения и социални умения
  • Конфликтите в групата

Осигурен е превод на български език

Продължителност  на  един семинар – 30 учебни часа

Местата са ограничени. Кандидатиете за включване във въвеждащия семинар могат да заявят желанието си до  01.07.16

Включването в обучителната програма ще става след приключване на въвеждащия семинар и след провеждане на входно интервю и договаряне, което ще се проведе от

д-р Тарашоева. Договаря се участие в цялата обучителна програма, не се предвижда участие в отделни модули.

ТАКСА УЧАСТИЕ:

200 лв. – Внесена до 01.07.16

                     230 лв. – Внесена след 01.07.16  до 14.07.16

250 лв. – Внесена след 14.07.16

Информация за мястото на провеждане, работното време и банковата сметка ще получат включените в семинара кандидати

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.: 0888/20-99-29,   0878 55 78 21  orpheuspsychodrama@gmail.com

заявка