„ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ“

By октомври 14, 2020 Актуално No Comments

banner_8

Уважаеми колеги и членове на БДПГТ,

В няколко поредни свои заседания УС, на БДПГТ, обсъжда задълбочено възможностите за провеждане наVI Национална конференция по психодрама в различни формати: виртуално, присъствено, или комбинация от двете. Вземайки предвид всички аргументи„за“и „против,“относно всяка една от възможностите и давайки си сметка за необходимостта от среща на общността, в тези времена взехме две решения, с които искаме да Ви запознаем:

1)УС на БДПГТ да не организира национална конференция по психодрама през календарната 2020 г.

2)УС на БДПГТ да организира еднодневно онлайн събитие под надслов:„Представяне на случай. Предизвикателства, предимства и трудности в психодраматичната психотерапевтична практика в ситуация на COVID –19“. Събитието е планирано за 29.11.2020г. Оставаме с надеждата, че в следващата 2021г. ще имаме по-добри възможности за провеждането на национална конференция, през летните месеци. Обсъждана възможност за провежданена конференцията е края на м. юни 2021г.

Повече подробности за събитието, което организираме на 29.11.2020г. може да видите в приложените тук материали.

„Представяне на случай. Предизвикателства, предимства и трудности в психодраматичната психотерапевтична практика в ситуация на COVID –19“

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

С пожелание за здраве,

Елена Евстатиева,

Председател на УС на БДПГТ