Регистър на членовете на БДПГТ

By февруари 12, 2021 Актуално No Comments

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПСИХОДРАМА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ
Bulgarian Society of Psychodrama and Group Therapy
Член на Федерацията на Европейските психодрама обучителни организации
Member of the Federation of European Psychodrama Training Organizations 

Уважаеми членове на БДПГТ,

Управителния съвет има удоволствието да ви съобщи, че стартира процес по разширяване на информацията за пълноправните членове на организацията в регистъра на БДПГТ.

Към момента, регистъра представлява списък с имената на членовете, без контактна информация и друго, специфично за практиката, описание.

Ползите за професионалната общност от разширяване на информацията в регистъра на членовете са обсъждани многократно, на заседания на ОС на БДПГТ и различни форуми, събития и конференции.

Считаме, че това е минималното, което следва да се направи, за да разширим възможностите за достъп за търсещите терапевтична услуга, а и за колегиалното опознаване между членовете на БДПГТ.

В приложения линк-  форма за регистрация има допълнителни указания и информация.

Публикуването на информацията е изцяло съобразено с политиката за поверителност на БДПГТ-  тук. При нужда от съдействие оставаме на разположение.

От името на УС на БДПГТ
Евелина Янкова
Член на УС на БДПГТ
Членство и членски внос