Какво се случи на срещата „Професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа“

By май 19, 2021 Актуално No Comments
Какво се случи на срещата
„Професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа “Един разговор за формирането и развитието на психотерапевти в Европа“, 23.04.2021 г.

 

Срещата на колегията бе първата от поредица от три онлайн събития, организирани  от УС на  БДПГТ. Всички срещи са насочени към членове на дружеството и обучаващи се в модалността психодрама от институти, членове на ФЕПТО. 

В тази първа среща участие взеха 30 колеги и сме радостни, че интерес имаше и сред обучаващите се в модалността – надяваме се, бъдещи членове на БДПГТ. 

Събитието даде пространство за представяне на въпроси свързани с членството на БДПГТ в други организации и създаде възможност за обсъждане развитието и формирането на психодраматистите като терапевти и водещи, в един по – широк контекст. 

Потребността от разясняващи тематични събития, бе отчетена, от УС на БДПГТ на ОС на Дружеството, състояло се през месец март 2021г. В контекста на дискусиите относно приемането на текста за стандарти на БДПГТ се засегнаха много въпроси свързани с по-широката рамка, част от която е и БДПГТ чрез членството си в БАП и FEPTO, а чрез тях и в EAP.

Първата част – „БДПГТ като част от Европейското семейство на организациите, обединяващи психотерапевти от различни държави и модалности“  презентира  Председателя на УС на БДПГТ, Елена Евстатиева, разясняваща видовете организации и взаимовръзките между тях в и извън модалността. Засегнати бяха и разликите между трите професии психолог, психиатър и психотерапевт и все по належащата нужда от разграничението им за широката общественост и практикуващите професионалисти. Бяха изяснени функциите на БДПГТ, като акредитираща организация. 

Към презентацията БДПГТ като част от Европейското семейство на организациите, обединяващи психотерапевти от различни държави и модалности“ 

Естествено тематично продължение бяха следващите две презентации – „Стандарти за обучение по психотерапия“  и „Ключови компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа“, водени от Марина Ангелова- Председател на УС на БАП и Стефка Чинчева- член на УС на БАП. В първата презентация бяха ясно изнесени стандарти и изисквания към обучаващите се терапевти в синхрон със спазване на професионален кодекс за практикуване на психотерапия. 

Към презентацията „Стандарти за обучение по психотерапия“    

Въпроси, които се появиха в дискусията бяха свързани със структурите и участието на организациите, по отношение на придобиване на квалификация Психодрама терапевт. Бяха породени и въпроси свързани с изискванията в обучението на психотерапевти за практически стаж. Дискусията породи идеи и споделяне на опит за възможностите за работа под формата на стаж, в рамките на различни институции в сферата на психичното здраве. Следващото представяне предложи един подробен поглед над професионалните компетентности на психотерапевта, като добри ориентири и препоръки за развитие, разделени в 13 аспекта. 

Към презентацията „Ключови компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа“

Дискусията около компетентностния модел на ЕАP отговори на много от поставените въпроси, но и постави за бъдещо разрешаване  по-специфични вътрешни за общността. Вярваме, че тези въпроси могат да намерят разрешение след обсъждане и финализиране на текста за стандарти на БДПГТ, на предстоящото Извънредно Общо Събрание.  

В следващата среща, която ще се проведе на 21.05.2021 от 18.30 ч. до 21.00 Ви каним да  „завъртим калейдоскопа“, за да видим как изглежда професионалното развитие на психодрама терапевта през призмата на обединението на множество обучителни институти в Европа –  FEPTO и  срещата на това разнообразие в модалност, член на EAP.

В срещата очаквайте разговор с 

Georgios CHANIOTIS. PhD – Председател на комитета за обучение на ФЕПТО 

Judith TESZÁRY – Секретар на УС на FEPTO и делегат на FEPTO в EAP

 

Подробности за програмата, очаквайте скоро! 

От УС на БДПГТ

Към презентацията БДПГТ като част от Европейското семейство на организациите, обединяващи психотерапевти от различни държави и модалности“ 

Към презентацията „Стандарти за обучение по психотерапия“

Към презентацията „Ключови компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа“

Leave a Reply