Какво се случи на срещата „Професионалното развитие на психодрама терапевта през призмата на обединението на множество обучителни институти в Европа – FEPTO

Какво се случи на срещата

„Професионалното развитие на психодрама терапевта през призмата на обединението на множество обучителни институти в Европа –  FEPTO

Един разговор за формирането и развитието на психотерапевти в Европа, 25.05.2021г., 18.30 – 21.00

 

Второто от серия планирани събития, организирани от УС на БДПГТ, се проведе на 21.05.2021, в онлайн среда, на което взеха участие 25 души. В тази планирана среща посрещнахме предизвикателството да боравим с още една специфична функция на платформата Zoom – използването на симултанен превод, през отделни канали, за превод на различни езици.

От УС на БДПГТ използваме възможността да благодарим на включилите се доброволци и членове на организацията, Боряна Ангелова и Детелина Христова, без чиито превод нямаше да случим този интересен формат на среща.

В първата част от събитието, презентация на темата  „Поглед към компетентностния модел на EAP през призмата на груповата терапия. Добри практики във формирането на психодрама психотерапевтнаправи Джудит Тесари, Секретар на УС на FEPTO и делегат на FEPTO в EAP. Тя представи добра практика от Унгарската асоциация по психодрама – национална акредитираща и обучителна организация.  Породената дискусия се фокусира около конкретни въпроси, свързани със стандартите на обучение и формираната структура в други държави, обмяната на идеи и обосновки, свързани с тази актуална за общността ни тема. Част от участниците споделиха, че са получили отговори на въпроси, възникнали в предходната среща и изказаха благодарност на Джудит Тесари за внесената яснота и исторически контекст на процесите.

Интересни бяха препратките и сравнението с действителността и структурата на обучение на Национално ниво, разкриващо много възможности и предимства през националната ни организация, в лицето на БДПГТ.

Другия гост презентатор Георгиос Каниотис, Председател на комитета по обучение във FEPTO, представи темата „Актуални въпроси свързани с обучението на психодраматистите, възникнали и обсъждани във FEPTO, през последните няколко години.“  Темата постави въпроси свързани с различните роли, в които влиза всеки обучител и дискусиите около структурата на обучение, гарантираща професионализма на психодрама терапевтите. Гръцкият ни гост сподели за разнообразието в начина на организация в различните държави. Примерът с Гърция е, че там липсва Акредитираща асоциация, която да обединява психодраматистите. Съществуват четири обучителни института, които се срещат помежду си, единствено в качеството си на членове на FEPTO. Общото между Гърция и България е липсата на закон за психотерапията.

В Унгария, обратно – съществува закон за психотерапията от 1997г., но липсва национална асоциация на психотерапевтите. Всяка модалност има своята национална асоциация, която акредитира и обучава. Съществува единствено Съвет по психотерапия – колективен орган, в който са представени всички модалности от техните председатели. http://www.npce.eu/hungary.html

 

Очакваме Ви на следващата ни среща, която ще се проведе на 04.06.2021, от 18.00 – 20.00

 

УС на БДПГТ