„Продължаващо професионално развитие на психотерапевта, практикуващ в Европа. Професионалните роли, подпомагащи формирането и продължаващото развитие на психотерапевти/ психодрама терапевта“

By юни 1, 2021 Анонси No Comments

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БДПГТ

 

ПОКАНА

За участие в

„Продължаващо професионално развитие на психотерапевта, практикуващ в Европа. Професионалните роли, подпомагащи формирането и продължаващото развитие на психотерапевти/ психодрама терапевта“  

Един разговор за формирането и развитието на психодрама терапевти в Европа

 

04.06.2021 г от 18.00ч до 20.00  

 

Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84990755240

Meeting ID: 849 9075 5240

Passcode: 672767

Организатор: УС на БДПГТ

Участници: членове на БДПГТ и студенти на обучителните институти по психодрама, социометрия и групова терапия

Модератор: Николай Златев, Член на УС на БДПГТ

 

18.00–  18.30 Откриване, представяне на участниците и въведение, УС на БДПГТ

 

18.30 – 19.00  „Продължаващо професионално развитие на психотерапевта, практикуващ в Европа“. Марина Ангелова, Председател на УС на БАП

 

19.00 – 19.30 Професионалните роли, подпомагащи формирането и продължаващото развитие на психотерапевти/ психодрама терапевта.

Етичен кодекс на БДПГТ, Приложение 1 и разбирането за ролята на обучителя развивано в комитета за обучение на FEPTO

Георгиос Каниотис, Председател на комитета по обучение във FEPTO и Елена Евстатиева, председател на УС на БДПГТ

 

20.00 – 20.30 Дискусия

 

20.30 Въпроси за бъдещо изследване и уточнение. Закриване