Предложения за изменения на проект- Минимални стандарти на БДПГТ

By юни 15, 2021 Актуално No Comments

 

Уважаеми, членове на ОС на БДПГТ,

 

На 13 юни, КС на БДПГТ предаде нейните предложения за изменения в проекта за Минимални стандарти, предложен за гласуване от УС на БДПГТ на 28.03.2021г. В тази връзка Ви изпращаме предложенията за Минимални стандарти от страна на КС в два различни формата:

  1. Предложенията за редакция на КС на БДПГТ в PDF, така както Комисията представи пред УС на БДПГТ нейното предложение, с линк за разглеждане http://psychodrama-bg.org/n/wp-content/uploads/2021/06/Минимални-стандарти-на-БДПГТ-Проект-КС-13-юни-2021-2.pdf
  2. Проектът от 28.03.2021 и Предложенията за неговата редакция на КС интегрирани в един документ, с цел по-лесно проследяване на предложените изменения. Документът може да се види на линк http://psychodrama-bg.org/n/wp-content/uploads/2021/06/Минимални-стандарти-на-Българското-дружество-по-психодрама-и-групова-терапи-1-обединен.pdf
  3. Проектът от 28.03.2021, чийто линк вече имате от предходните покани за свикване на ОС на БДПГТ http://psychodrama-bg.org/n/wp-content/uploads/2021/06/Projetcs-Standarts-BSPGT-and-acreditattion-28.03.2021.pdf

И трите документи ги прилагаме тук.

 

 

Сърдечни поздрави от УС на БДПГТ