ПОКАНА ЗА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Flat-Abstract-wireframe-background3

Уважаеми колеги,

През последните две години се срещахме предимно онлайн. Това бе повлияно от цялостния контекст около нас. Даваме си сметка, че се опитахме да търсим отговори по някои важни за нашата общност въпроси като стандарти, адаптация на практиката ни спрямо света около нас, всички въпроси, които възникваха на индивидуално, групово и общностно ниво. Всичко това, разположено в платформите, които ни даваха усещане за безопасност, сигурност и правеха възможна срещата в по-голяма група, независимо от случващото се в глобален мащаб. Въпреки това, една не опосредствана среща остава незаменима в общуването ни като хора и професионалисти.

Мислейки за всичко това – бързо променящо се, и за всичко онова – базисно за нашата професионална общност и практиката ни на психодрама терапевти, УС на БДПГТ премина през въпроси и дълъг процес на обсъждане на възможната среща на живо, в рамките на нашата общност.

Това съвпада и с един естествен процес на предаване на мандата от този УС на следващия, за периода 2022 – 2025г. Така стигнахме и до настоящата покана, която отправяме към Вас за участие в VI национална конференция по психодрама: “Спонтанност и креативност в света от днес”. Събитието ще се състои от 25 март до 27 март 2022 г. В град София. В рамките на конференцията ще се проведе и отчетно-изборно събрание на БДПГТ. Една дългоочаквана среща, в която освен да обменим опит, споделим откритията си в практиката и да продължим напред с избор на нови управителни органи на най-старата психотерапевтична общност у нас.

Каним ви да участвате с предложения за работилници, презентации и обсъждане на случаи, поставяйки на фокус въпроси като: Как светът от днес въздейства върху спонтанността и креативността?; Как това влияе на отношенията клиент – терапевт, на динамиката  в групата? Кои са съпротивите и страховете в индивидуален и групов контекст, които променят срещата между нас? Какво се случва в груповият живот на психотерапевтичната общност? Къде има възможност за среща и как да я реализираме, на безопасно разстояние един от друг, онлайн и присъствено, така както го налага целия контекст?

 Каним Ви да търсим заедно отговор на тези и още много други въпроси, възникнали у Вас като професионалисти, относно креативността, спонтанността и нейните измерения в света от днес.

Сроковете, с които работим в подготовката на тази конференция са:

  1. Прием на заявки за участие като водещи, презентатори и представящи случаи 09.02.-09.03.2022 г.
  2. Покана за свикване на ОС и обявяване на мястото на Конференцията и срещата – не по-късно от 23.02.2022 г.
  3. Подготовка и публикуване на програмата на конференцията: 15.03.2022 г.
  4. Записване и заплащане такса участие в конференцията – 01.03. –  23.03.2022 г.
  5. Такса участие говорители, водещи, представящи случаи: 0 лв.
  6. Такса участие членове на БДПГТ – 50 лв.
  7. Такса участие всички останали – 70 лв.

 Очакваме с нетърпения тази наша среща и професионален обмен.

Информираме Ви, че УС на БДПГТ полага усилия конференцията да бъде достъпна за най-много хора, като предвижда и хибридни формати за участие, макар и ограничени до пленарни сесии. Конференцията ще се проведе съобразно всички епидемиологични изисквания в страната към датата на провеждане. Последното включва и отлагане на Конференцията и отчетно изборното ОС на БДПГТ, ако е изискуемо към момента на провеждане.

 Важно е да отбележим, че участието в ОС на БДПГТ е възможно единствено присъствено, поради факта, че предстои избор на нов УС и органи на управление на БДПГТ и липсата на възможност в Устава за тяхното онлайн провеждане.

Формата за регистрация на водещи, презентатори и представящи случаи можете да изтеглите от тук.

Очакваме с нетърпение вашите идеи и общата ни среща!

 При възникване на въпроси, оставаме на разположение: psychodrama.bg@gmail.com

от името на БДПГТ:
Елена Евстатиева
Председател на УС на БДПГТ