All posts by geonik

ИПИГТ „Бернхард Ахтерберг“ организира обучение за психодрама-асистент и психодрама терапевт в гр. Варна

By | Uncategorized | No Comments

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА

ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА 

ПСИХОТЕРАПИЯ

„Бернхард Ахтерберг“

Пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA  и 

Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO

http://moreno-bg.com/

Организира обучение по ПСИХОДРАМА (за квалификация психодрама-асистент и психодрама терапевт) в град Варна

 В България обучението по психодрама и действени методи е съобразено с набор от общи критерии или стандарти, които поставят високи изисквания към кандидатите за тази квалификация. Целта на подобни изисквания е както да предпазят метода от некоректна употреба и изопачаване, така и да гарантират, че професионалистите, които го прилагат ще го правят по един компетентен и отговорен начин.

Психодрамата е професионална квалификация, която се придобива извън и независимо от университетите – обикновено след като човек е завършил висшето си образование в една или друга професионална област. За разлика от други методи, психодрамата е отворена за широк кръг професионалисти – освен работещите в областта на психичното здраве като психиатри и психолози, в нея могат да се обучават и хуманитаристи, преподаватели, социални работници, педагози и др.

Обучението по психодрама в България се осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с европейските и международни стандарти в областта. То преминава през три етапа:

  1. Първи етап: Група за собствен опит и/ или лична терапевтична работа   в рамките на 250 академични часа.

Желаещите за включване в обучителната група трябва да са преминали този етап!

Кандидидатите трябва да са придобили едно по-  диференцирано познание за себе си и да са развили умения за конструктивно справяне със своите вътрешни конфликти и с критични житейски ситуации.

Важно: Признават се и групи за собствен опит водени през друга парадигма от квалифицирани терапевти. Представя се сертификат.

Втори етап: Първо обучително ниво, което се състои от 600 академични часана групова психодраматична работа в продължение на около 2,5-3 години.

Обучаващите се задълбочават своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. Те започват да овладяват основните инструменти и елементи на психодраматичната работа. Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодраматист.

Квалификацията Психодрама Асистент дава възможност за продължаване на обучението за степен Психодрама Терапевт !

На това ниво теоретичните и практически познания на обучаваните биват доразвити чрез специализирани психодраматични семинари, придружени от систематична супервизия на тяхната индивидуална и групова практика. Обучението приключва с придобиване на диплома за Психодрама терапевт или Психодрама водещ, в зависимост от професионалното поле на обучаващия се и в съответствие със задължителните изисквания за познания в областта на психопатологията и психиатрията, както и минималния клиничен опит в случай, че обучаващия ще работи в областта на психотерапията.

Обучението се провежда в рамките на една събота и неделя веднъж месечно с лятна ваканция!

Цена: 120 лв на уикенд (цената включва такса Институт, наем на климатизирана зала, нощувки, пътни и хонорари на обучителите )

Кога:  Започване на обучението – 28 и 29 0кт0мври 2017 г.

Информация за програмата, дипломиране, перспективи, презентация на метода и Института: Варна, залата на х-л Бест Уестърн (Best Western), кв. Чайка до ресторант „Бялата Къща“ на 12. 08. 2017г. и 29.09.2017г. (петък ) от 18.30 до 19.30 часа – Вход свободен!

Обучители:  Георги Антонов, Анелия Василева, Димо Станчев и екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг”. Информация на http://moreno-bg.com/ екип

За предварителна информация: http://morenobg.com ; раздел: обучение / програма

Местата са ограничени!  След тяхното запълване групата се затваря и повече студенти няма да бъдат приемани! Кратките интервюта с кандидатите ще бъдат проведени по реда на постъпилите заявки (свободен текст на посочения по-долу мейл).

За допълнителна информация и записване – телефон: 0877 332 440 Габи Петрова  ; мейл: varna_family_psy@abv.bg

ДЕМО СЕМИНАР „ПСИХОДРАМА В БИЗНЕСА“

By | Актуално, Анонси | No Comments

 

ТОВА Е ДЕМО СЕМИНР ЗА ПРОГРАМАТА „12ПСИХОДРАМА В БИЗНЕСА“.  Програмата е създадена от Нона Костадинова и Рейо Каупила през 2015 година, като част от обучителните програми на института за психодраматични практики „Хирон“. Целта на обучението е да даде още едно поле за изява на обучаващите се в метода психодрама, които искат да се развиват в областта на организационната психология, в частност тренинги и обучения.

Това е покана за демо семинар, който има за цел да представи програмата „Психодрама в бизнеса“. Read More

СЕМИНАР С ВОДЕЩ Д-р Фабиан Блобел (Германия)

By | Uncategorized | No Comments

orpheus_jpegПСИХОДРАМА  ЦЕНТЪР  ОРФЕУСFabian

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ЧЛЕН НА FEPTO

ВИ ИНФОРМИРА ЗА

ПРЕДСТОЯЩИЯ СЕМИНАР

 С ВОДЕЩ
Д-р Фабиан Блобел (Германия)
Специалист по детска и юношеска психиатрия и психотерапия в Германия

 Изцеление чрез игра

Психодрама с травмирани деца

20 22.10 2017 г. 

Децата разбират и  откриват света, играейки символи и ролеви игри. В рамките на тези игри детето може да възпроизвежда, променя или напълно да напусне реалността. То донася своя вътрешен свят на външната сцена и от това се научава да интегрира своите  наблюдения, чувства и процеси.Психодрама за деца е игрови метод за подобряване на креативността и спонтанността при деца. Той подкрепя детето в неговото психично и личностно развитие и като групов метод го подпомага в изграждането на неговите отношения и увеличаване на социалните му компетенции.Психотравмените събития оказват много голямо влияние върху развитието на човека. Със своите невронални последици травмите променят драстично начина, по който децата възприемат и интерпретират този свят, както и начина, по който действат в него.Чрез разбиране на различни ефекти и последици от травмата ние можем да подкрепяме и да придружаваме детето в играта му, за да се излекува и да намери здравословни решения, с които активно да се интегрира в реалния си свят. За включване в семинара се препоръчва участниците да имат предварителни знания и опит в работа с психодрама с деца или да са в процес на придобиването му.Семинарът ще съчетава усвояване на теоретични знания, собствен опит, учене чрез правене и работа под супервизия.

Осигурен е превод на български език

Участниците ще получат сертификат за участие.

Заявки за ранно записване за участие се подават до 31.08.17 – без да се внася такса. При събиране на достатъчен брой участници ще бъде потвърдено провеждането на семинара и тези кандидати ще могат да внесат редуцираната такса от 160 лв. до 15.09.17. Заявилите участие след 31.08.17 ще внесат такса, съответно на времето на внасянето й както следва:

ТАКСА УЧАСТИЕ:

160 лв. – редуцираната такса – при заявка до 31.08.17 и внесена до 15.09.17

180 лв. – Внесена до 25.09.17

200 лв. – Внесена до 15.10.17

230 лв. – Внесена след 15.10.17

 

Информация за мястото на провеждане, работното време и банковата сметка ще получат включените в модула кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.:  0878 55 78 21

orpheuspsychodrama@gmail.com

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в семинар Психодрама с травмирани деца

име  ………………………………….  презиме …………………………….. фамилия  ………………

GSM……………………………….. ел.адрес ………………………………………………………………………

професия ………………………….. месторабота ……………………………………………………….

Обучаващ се във …. ниво … с осн. обучител  …………………………………………….

ГРУПА ЗА СУПЕРВИЗИЯ СЪС СУПЕРВИЗОР Д-р Фабиан Блобел (Германия)

By | Uncategorized | No Comments

orpheus_jpegПСИХОДРАМА  ЦЕНТЪР  ОРФЕУСFabian

FEPTO 

ВИ ИНФОРМИРА

за предстоящия втори модул на

на 19 октомври 2017 г.  10 работни часа супервизия, предназначена за водещи на Психодрама с деца, практикуващи в педагогичната, социалната или терапевтичната сфера.

Предстои вторият от планираните 3 еднодневи модула до края на годината.

Възможно е участие в отделни модули.

Препоръчително е да участват практикуващи водещи на психодрама с деца, приемат се и техни колидери, независимо от наличието или липсата на обучение в метода.

Осигурен е превод на български език

Заявки за ранно записване за участие се подават до 31.08.17 – без да се внася такса. При събиране на достатъчен брой участници ще бъде потвърдено провеждането на втория модул и тези кандидати ще могат да внесат редуцираната такса от 50 лв. до 15.09.17. Заявилите участие след 31.08.17 ще внесат такса, съответно на времето на внасянето й, както следва:

 

ТАКСА УЧАСТИЕ:

50 лв. – редуцирана такса – при заявка до 31.08.17 и внесена такса до 15.09.17

60 лв. – Внесена до 15.10.17

70 лв. – Внесена след 15.10.17

 

Информация за мястото на провеждане, работното време и банковата сметка ще получат включените в групата кандидати.

За контакт: д-р Гълъбина Тарашоева, тел.:  0878 55 78 21  orpheuspsychodrama@gmail.com

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

в група за супервизия на водещи на Психодрама с деца

име  ………………………………….  презиме …………………………….. фамилия  ………………………………………….

GSM……………………………….. ел.адрес ………………………………………………………………………………………………….

професия ………………………….. месторабота ………………………………………………………………………………….

 

Удължаване на срока за ранна регистрация на участници в IV Национална конференция „Психодрама: сцена и реалност“

By | Uncategorized | No Comments

Уважаеми членове на БДПГТ, колеги и приятели,

Управителният съвет на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) удължава срока за ранна регистрация на участници в IV Национална конференция  „Психодрама: сцена и реалност“ до 22 септември 2017г.

Актуалната програма на конференцията можете да намерите тук.

Онлайн регистрация

ФОРМА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ОТДЕЛНИ СЪБИТИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Удължаване на срока за подаване на заявки

By | Актуално | No Comments

 

Уважаеми членове на БДПГТ, колеги и приятели,

 1. Управителният съвет на Българското дружество по психодрама и групова терапия (БДПГТ) удължава срока за подаване на заявки за участие като водещи  в IV Национална конференция  „Психодрама: сцена и реалност“ до 30.08.2017

Препоръчваме на всички психодраматисти, които биха желали да представят уъркшоп, семинар или теоретична разработка в рамките на основната програма на конференцията да обърнат внимение на минималните изисквания за водещи/презентатори.

Заявки се приемат на e-mail psychodrama.bg@gmail.com. Формата за  описание на участието е приложена тук.

2. Очаквайте на 24.08.2017 информация за паралелните събития на Конференцията, където също може да се регистрирате за участие и представите практиката на Вашия екип, Център за развитие,  консултация и терапия и/или обучителен институт.

СЕМИНАР: Приложни аспекти на психодрама метода

By | Uncategorized | No Comments

Сдружение „Пространство за психодраматични практики Нещо Мое“

Организира

СЕМИНАР: ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ПСИХОДРАМА МЕТОДА
25 – 27. 08. 2017г. – ВАРНА

„Цялото човешко общество се развива в съответствие с определени закони. Една истинска терапевтична процедура не може да има по-малка цел, отколкото цялото човечество”
Джейкъб Леви Морено

Психодрамата е метод за изследване на личността, нейния вътрешен свят и нейните социални роли със средствата на драмата, играта и груповото взаимодействие.
Идеите и практиката на Джейкъб Морено са богат източник на хрумвания за терапевтични нововъведения. Те се комбинират по естествен начин с други форми на групова работа и терапия.
Психодрамата може да бъде адаптирана за работа в образованието, управлението, бизнеса и индустрията, във фамилната терапия, в терапията на двойки и в индивидуалната терапия.

Read More