Category Archives: Събития

Трета международна група за психодрама с деца

By | Актуално | No Comments

Трета международна група

Колеги,

Имаме удоволствие да Ви поканим да участвате в Третата международна група за психодрама с деца!

 

Станете сертифициран психодрама терапевт за деца!
Доц. д-р Милена Мутафчиева (България) и Щефан Флегелскамп (Германия) Ви канят да се присъедините към 3тата международна обучителна група за психодрама с деца!
Ето една малка част от това, което може да преживеете  и научите като част от нашата група:

 

 • Ще се научите как да задоволявате базисните потребности на децата
 • Ще бъдете обучени в основните принципи на символната игра в индивидуална и групова среда
 • Ще Ви бъдат показани специални интервенции за тревожни, агресивни и травмирани деца
 • Ще станете част от международна група
 • И още много!

Имаме само още няколко свободни места! Побързайте и започнете Вашето пътешествие към това да бъдете сертифициран психодрама терапевт за деца!

Работният език на групата е английски. В случай, че участниците се самоорганизират, може да си осигурят превод за малка група от английски на български език.

 

Повече информация можете да намерите в прикачената брошура.

Ако имате въпроси или искате да получите повече информация моля пишете на mmutafchieva@nbu.bg или interplay.institute@gmail.com

 

Поздрави,

Милена & Щефан

Flyer Third International

Предложения за изменения на проект- Минимални стандарти на БДПГТ

By | Актуално | No Comments

 

Уважаеми, членове на ОС на БДПГТ,

 

На 13 юни, КС на БДПГТ предаде нейните предложения за изменения в проекта за Минимални стандарти, предложен за гласуване от УС на БДПГТ на 28.03.2021г. В тази връзка Ви изпращаме предложенията за Минимални стандарти от страна на КС в два различни формата:

 1. Предложенията за редакция на КС на БДПГТ в PDF, така както Комисията представи пред УС на БДПГТ нейното предложение, с линк за разглеждане http://psychodrama-bg.org/n/wp-content/uploads/2021/06/Минимални-стандарти-на-БДПГТ-Проект-КС-13-юни-2021-2.pdf
 2. Проектът от 28.03.2021 и Предложенията за неговата редакция на КС интегрирани в един документ, с цел по-лесно проследяване на предложените изменения. Документът може да се види на линк http://psychodrama-bg.org/n/wp-content/uploads/2021/06/Минимални-стандарти-на-Българското-дружество-по-психодрама-и-групова-терапи-1-обединен.pdf
 3. Проектът от 28.03.2021, чийто линк вече имате от предходните покани за свикване на ОС на БДПГТ http://psychodrama-bg.org/n/wp-content/uploads/2021/06/Projetcs-Standarts-BSPGT-and-acreditattion-28.03.2021.pdf

И трите документи ги прилагаме тук.

 

 

Сърдечни поздрави от УС на БДПГТ

 

Какво се случи на срещата „Професионалното развитие на психодрама терапевта през призмата на обединението на множество обучителни институти в Европа – FEPTO

By | Актуално, Анонси | No Comments

Какво се случи на срещата

„Професионалното развитие на психодрама терапевта през призмата на обединението на множество обучителни институти в Европа –  FEPTO

Един разговор за формирането и развитието на психотерапевти в Европа, 25.05.2021г., 18.30 – 21.00

 

Второто от серия планирани събития, организирани от УС на БДПГТ, се проведе на 21.05.2021, в онлайн среда, на което взеха участие 25 души. В тази планирана среща посрещнахме предизвикателството да боравим с още една специфична функция на платформата Zoom – използването на симултанен превод, през отделни канали, за превод на различни езици.

От УС на БДПГТ използваме възможността да благодарим на включилите се доброволци и членове на организацията, Боряна Ангелова и Детелина Христова, без чиито превод нямаше да случим този интересен формат на среща.

В първата част от събитието, презентация на темата  „Поглед към компетентностния модел на EAP през призмата на груповата терапия. Добри практики във формирането на психодрама психотерапевтнаправи Джудит Тесари, Секретар на УС на FEPTO и делегат на FEPTO в EAP. Тя представи добра практика от Унгарската асоциация по психодрама – национална акредитираща и обучителна организация.  Породената дискусия се фокусира около конкретни въпроси, свързани със стандартите на обучение и формираната структура в други държави, обмяната на идеи и обосновки, свързани с тази актуална за общността ни тема. Част от участниците споделиха, че са получили отговори на въпроси, възникнали в предходната среща и изказаха благодарност на Джудит Тесари за внесената яснота и исторически контекст на процесите.

Интересни бяха препратките и сравнението с действителността и структурата на обучение на Национално ниво, разкриващо много възможности и предимства през националната ни организация, в лицето на БДПГТ.

Другия гост презентатор Георгиос Каниотис, Председател на комитета по обучение във FEPTO, представи темата „Актуални въпроси свързани с обучението на психодраматистите, възникнали и обсъждани във FEPTO, през последните няколко години.“  Темата постави въпроси свързани с различните роли, в които влиза всеки обучител и дискусиите около структурата на обучение, гарантираща професионализма на психодрама терапевтите. Гръцкият ни гост сподели за разнообразието в начина на организация в различните държави. Примерът с Гърция е, че там липсва Акредитираща асоциация, която да обединява психодраматистите. Съществуват четири обучителни института, които се срещат помежду си, единствено в качеството си на членове на FEPTO. Общото между Гърция и България е липсата на закон за психотерапията.

В Унгария, обратно – съществува закон за психотерапията от 1997г., но липсва национална асоциация на психотерапевтите. Всяка модалност има своята национална асоциация, която акредитира и обучава. Съществува единствено Съвет по психотерапия – колективен орган, в който са представени всички модалности от техните председатели. http://www.npce.eu/hungary.html

 

Очакваме Ви на следващата ни среща, която ще се проведе на 04.06.2021, от 18.00 – 20.00

 

УС на БДПГТ

 

 

 

 

 

„Професионалното развитие на психодрама терапевта през призмата на обединението на множество обучителни институти в Европа – FEPTO

By | Uncategorized, Актуално | No Comments

 

                                                                                         

 

   ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БДПГТ

 

 

     ПОКАНА

За участие в

„Професионалното развитие на психодрама терапевта през призмата на обединението на множество обучителни институти в Европа –  FEPTO

Един разговор за формирането и развитието на психодрама терапевти в Европа

 

21.05.2021г от 18.30ч до 20.30  

 

Please click the link below to join the webinar:

https://us02web.zoom.us/j/83944562561

Passcode: 613031

Организатор: УС на БДПГТ

Участници: членове на БДПГТ и студенти на обучителните институти по психодрама, социометрия и групова терапия

Модератор: Николай Златев, Член на УС на БДПГТ

 

18.30      –  19.00 Откриване, представяне на участниците и въведение, УС на БДПГТ

 

19.00– 19.30  Поглед към компетентностния модел на EAP през призмата на груповата терапия. Добри практики във формирането на психодрама психотерапевти.

 Джудит Тесари, Секретар на УС на FEPTO и делегат на FEPTO в EAP

 

19.30 20.00 Актуални въпроси свързани с обучението на психодраматистите, възникнали и обсъждани във FEPTO, през последните няколко години.

Георгиос Каниотис, Председател на комитета по обучение във FEPTO

 

20.00 – 20.30 Дискусия

 

20.30 Въпроси за бъдещо изследване и уточнение. Закриване

 

Срещата ще бъде с превод на живо, за което препоръчваме да обновите версията си на ZOOM.

Едноминутно видео с трите начина за обновяване можете да видите тук:

 

www.psychodrama-bg.org
Българско дружество по психодрама и групова терапия

Какво се случи на срещата „Професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа“

By | Актуално | No Comments
Какво се случи на срещата
„Професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа “Един разговор за формирането и развитието на психотерапевти в Европа“, 23.04.2021 г.

 

Срещата на колегията бе първата от поредица от три онлайн събития, организирани  от УС на  БДПГТ. Всички срещи са насочени към членове на дружеството и обучаващи се в модалността психодрама от институти, членове на ФЕПТО. 

В тази първа среща участие взеха 30 колеги и сме радостни, че интерес имаше и сред обучаващите се в модалността – надяваме се, бъдещи членове на БДПГТ. 

Събитието даде пространство за представяне на въпроси свързани с членството на БДПГТ в други организации и създаде възможност за обсъждане развитието и формирането на психодраматистите като терапевти и водещи, в един по – широк контекст. 

Потребността от разясняващи тематични събития, бе отчетена, от УС на БДПГТ на ОС на Дружеството, състояло се през месец март 2021г. В контекста на дискусиите относно приемането на текста за стандарти на БДПГТ се засегнаха много въпроси свързани с по-широката рамка, част от която е и БДПГТ чрез членството си в БАП и FEPTO, а чрез тях и в EAP.

Първата част – „БДПГТ като част от Европейското семейство на организациите, обединяващи психотерапевти от различни държави и модалности“  презентира  Председателя на УС на БДПГТ, Елена Евстатиева, разясняваща видовете организации и взаимовръзките между тях в и извън модалността. Засегнати бяха и разликите между трите професии психолог, психиатър и психотерапевт и все по належащата нужда от разграничението им за широката общественост и практикуващите професионалисти. Бяха изяснени функциите на БДПГТ, като акредитираща организация. 

Към презентацията БДПГТ като част от Европейското семейство на организациите, обединяващи психотерапевти от различни държави и модалности“ 

Естествено тематично продължение бяха следващите две презентации – „Стандарти за обучение по психотерапия“  и „Ключови компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа“, водени от Марина Ангелова- Председател на УС на БАП и Стефка Чинчева- член на УС на БАП. В първата презентация бяха ясно изнесени стандарти и изисквания към обучаващите се терапевти в синхрон със спазване на професионален кодекс за практикуване на психотерапия. 

Към презентацията „Стандарти за обучение по психотерапия“    

Въпроси, които се появиха в дискусията бяха свързани със структурите и участието на организациите, по отношение на придобиване на квалификация Психодрама терапевт. Бяха породени и въпроси свързани с изискванията в обучението на психотерапевти за практически стаж. Дискусията породи идеи и споделяне на опит за възможностите за работа под формата на стаж, в рамките на различни институции в сферата на психичното здраве. Следващото представяне предложи един подробен поглед над професионалните компетентности на психотерапевта, като добри ориентири и препоръки за развитие, разделени в 13 аспекта. 

Към презентацията „Ключови компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа“

Дискусията около компетентностния модел на ЕАP отговори на много от поставените въпроси, но и постави за бъдещо разрешаване  по-специфични вътрешни за общността. Вярваме, че тези въпроси могат да намерят разрешение след обсъждане и финализиране на текста за стандарти на БДПГТ, на предстоящото Извънредно Общо Събрание.  

В следващата среща, която ще се проведе на 21.05.2021 от 18.30 ч. до 21.00 Ви каним да  „завъртим калейдоскопа“, за да видим как изглежда професионалното развитие на психодрама терапевта през призмата на обединението на множество обучителни институти в Европа –  FEPTO и  срещата на това разнообразие в модалност, член на EAP.

В срещата очаквайте разговор с 

Georgios CHANIOTIS. PhD – Председател на комитета за обучение на ФЕПТО 

Judith TESZÁRY – Секретар на УС на FEPTO и делегат на FEPTO в EAP

 

Подробности за програмата, очаквайте скоро! 

От УС на БДПГТ

Към презентацията БДПГТ като част от Европейското семейство на организациите, обединяващи психотерапевти от различни държави и модалности“ 

Към презентацията „Стандарти за обучение по психотерапия“

Към презентацията „Ключови компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа“

ПСИХОТЕРАПЕВТИ ОТ СВЕТОВНА ВЕЛИЧИНА ПРЕДСТАВЯТ ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕС, ТРАВМИ И ТРЕВОЖНОСТ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

By | Семинари, Събития | No Comments

Tan and Grey Minimalism DIY Influencer Facebook Cover(2)

От 28-30 май 2021 г. ще се проведе онлайн семинар „Работа със стрес и травми. Метафоричните карти и диалога като ефективен инструмент в терапията“. Водещи на събитието ще бъдат световнопризнатите учени и консултанти от Израел – Д-р Офра Аялон и д-р Ести Авнон. Участниците в семинара ще имат възможност да видят един авторски подход към работата с травми и стрес, както и с тревожност, приложими в дистанционен формат. Събитието включва и европейската премиера на нова колода метафорични карти – „ОЧИ“ и техники за работа с тях.

Акценти за работа: механизми за справяне със стрес и травми, депресия, работа с вътрешните гласове на Аз-а, себепознание.

Техники за работа: метафорични карти, психодраматични и артистични техники, библиотерапия, техники за дистанционна работа с клиенти.

Програмата включва:

 1. Презентация върху следните теми:
 • Значението на картите за вътрешния ни свят, дясна/лява функции на мозъка, употребата на терапевтични карти за работа със стрес, с отношенията в двойката или семейството, както и други професионални сфери;
 • Ефектът на тяло/ум стреса, диагностика и лечение;
 • Пaндемия: стрес и възможности в условия на корона вирус; дистанционна работа;
 • Ресурси за справяне: моделът BASIC Ph и уменията за справяне;
 • Преминаване на моста от стрес към справяне.
 1. Дейности, включващи общи дискусии и работа по малки zoom-групи: представяне на авторска техника, включваща метафоричните карти и диалогът на гласовете.
 2. Въпроси и отговори.
 3. Представяне на различи карти и инструменти за работа. Премиера на новите метафорични карти „ОЧИ“ (‘EYES’)

Петък (28 май 2021): 18-21.30 ч.

Събота (29 май 2021): 10-13.30 ч.

Неделя (30 май 2021): 10-13,30 ч.

Д-р Офра Аялон ще сподели своя над 35 годишен международен опит от научната и консултантската си практика за работа с травми, вкл. семейна терапия, домашно насилие, разводи, военни действия, невъзвратими загуби, както и обучение за въздържане от насилие, предотвратяване на самоубийство и помирение. Тя е и автор на колодите Cope и TanDoo, част от семейството на OH Cards. Интервю: https://oh-cardsbg.com/interview-ofra/; https://www.youtube.com/watch?v=JoXxPqDWZ9k&t=327s

Д-р Ести Авнон ще представи психодраматични техники, довели до отлични резултати в редица кампании на Израелското министерство на образованието. Преподавател и обучител по психодрама, специалист в работата с травми и семейства в риск. През последните години Ести пътува по света и обучава доброволци, които подпомагат хора в борбата им с последиците от природни бедствия. Интервю: https://oh-cardsbg.com/interview-esti/ ; https://www.youtube.com/watch?v=o5ItmwS_AAs

 

Сътрудничеството на двете терапевтки води до създаването на авторски подход в работата със стрес и травми, който те ще споделят в своята лекция и практическите части на семинара.

* Семинарът ще се проведе в три дни (28,29, 30 май 2021г.) с продължителност 3 и ½ часа

* Ще бъде осигурен превод на български език

* Участнците ще получат сертификат

* За да заявите желание за участие, моля попълнете следната форма: https://forms.gle/ueGEEPT2JPrwx4pb6

* Такса за участие  – 250 лв.

* Такса за членове  – 200 лв.

 

За повече информация:

Web: https://oh-cardsbg.com/anxiety-in-the-digital-environment/

FB събитие: https://www.facebook.com/events/734093107124829

e-mail: info@oh-cardsbg.com ; tel.: 0878468181 – Красимира Бонева

ПОКАНА за участие в „Професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа“

By | Актуално | No Comments

 

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БДПГТ

 

ПОКАНА

За участие в

„Професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа“

Един разговор за формирането и развитието на психотерапевти в Европа

 

23.04.2021г от 18.30ч до 20.30  

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83191666858

 

Meeting ID: 831 9166 6858

Passcode: 944778

 

Организатор: УС на БДПГТ

Участници: членове на БДПГТ и студенти на обучителните институти по психодрама, социометрия и групова терапия

Модератор: Николай Златев, Член на УС на БДПГТ

 

 • – 00 Откриване, представяне на участниците и въведение, УС на БДПГТ

 

19.00– 19.20  БДПГТ като част от Европейското семейство на организациите, обединяващи психотерапевти от различни държави и модалности, Елена Евстатиева, Председател на УС на БДПГТ

 

 • – 19.50 Професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа – Марина Ангелова, Председател на УС на БАП

 

19.50 – 20.15  Дискусия

 

20.15 – 20.30 Въпроси за бъдещо изследване и уточнение. Закриване

Група за себепознание и себеприемане

By | Актуално | No Comments

Група-за-себепознание-3-768x432Да можем да познаваме себе си, да обикнем страховете си и да приемем слабостите си е дълъг и нелесен път, който води към по-задълбочено себепознание.

Съществуват различни методи, които помагат по този път. Един от тях е работата в група.

Силата на групата е голяма и рядко я осъзнаваме. Групата дава възможност на човек да се огледа в нея и да види как той присъства в нея. А после да прехвърли тази опитност в живота си навън.

През месец май стартира ежемесечна група за себепознание.

Защо група?

Работата в група с хора, които имат същите нужди и потребности е уникално преживяване. През участието в такава група човек намира потенциални съмишленици и приятели, но със сигурност – хора, с които споделя еднакви преживявания.

Тази група ще е такова място. Място, на което всеки участник ще може да изрази свободно себе си, своите емоции и чувства, да изпробва нови поведения, да се изразява свободно, без да бъде оценяван и отхвърлен заради своята различност.

За кого е тази група?

Всеки, който:

 • иска да изследва границите си;
 • иска да види какви са страховете му в общуването;
 • иска да научи повече за своята автентичност;
 • знае, че за да се свърже с другите, е необходимо да се свърже първо със себе си;
 • иска да разбере повече за своите силни черти и да ги затвърди;
 • иска да изследва своите слаби страни и да развие потенциала им.
Какво ще получите?

В групата всеки участник:

 • Получава златното предимство да види, че не е единствен в преживяванията си.
 • Ще почерпи разбиране от сходствата в преживяванията на другите.
 • развива способността да дава и получава открита обратна връзка за собственото си преживяване от опита на другите участници без да оценява и осъжда.
 • Ще има възможност да се учи на свързване и заявяване без страх и по автентичен начин.

Повече за силата на групата можете да научите от тук.

Кога са срещите?

Първа среща: Май 2021

Последна среща: Май 2022.

Срещите ще са 10 на брой.  Почивни месеци са юли и август.

Срещите се провеждат един уикенд в месеца от 09:30 до 18:30.  Всяка дневна среща има две кратки междинни почивки и обедна почивка от 1 час и половина.

Уточняване на датите става по време на първата среща спрямо възможността на участниците.

Кой е водещ на групата?

Казвам се Боряна Ангелова и съм организационен психолог и треньор в бизнеса. Двигател на Открий себе си и предлагам индивидуална и групова терапия под супервизия през психодрама метода и психодинамичната преспектива. Завършила съм обучение за водене на преговори и ефективна комуникация. Повече за мен може да прочете от тук.

Как да се запишете?

За да заявите желание за участие в групата е необходимо да попълните формата за контакт.

След което ще се свържа с вас, за да проведем кратък телефонен разговор относно вашата мотивация за участие и да получите детайли за първата среща и записване в групата.

Цена на уикенд: 90лв

След завършване на групата, участниците получават сертификат за завършено ниво за личен опит по психодрама.

ВАЖНО!

Групата е затворена и възможност за включване има до началото на среща номер 2.

Местата в групата са ограничени до 12 участника.

Групата ще се сформира при минимум записани 6 частника.

Срещите се провеждат на живо при спазване на всички въведени противоепидемични мерки, при възможност в отворено пространство.

*При налагане на ограничителни мерки ще може да продължим срещите и в адаптиран онлайн вариант.

–––––––––––-

Ако не е удобно за вас да отделяте по цял уикенд в месеца, можете да се запишете в седмичната група.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете мен през контактната форма или на посочените контакти: