Център за култура и дебат “Червената къща”

обучителна организация, член на БДПГТ и FEPTO

Председател:

Цветелина Йосифова

Тел. 0888952500
E-mail: tzviossifova@gmail.com
www.redhouse-sofia.org