От м. юли до м. октомври, 2010 г. БДПГТ работи по проект „Училищната медиация – път за мирно разрешаване на конфликти вучилищната общност”, финансиран от Община Варна, Дирекция Превенции.В осъществяването на дейностите взеха участие медиатори с европейски дипломи. Издадена е книжка-ръководство и са обучени психолози, педогогически съветници и връстници-ученици за използване методите на медиация в училищна среда. Прилагането на психодраматичниметоди подпомогна  процеса на обучение.

Ръководител на проекта беше Боряна Чалъкова – психодрама и позитивен психотерапевт и обучител.

Изтегли брошура на проекта (Adobe PDF)…