ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

By март 11, 2020 Uncategorized No Comments

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ПСИХОДРАМА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ

Управителният съвет на БДПГТ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал.1 от Устава на сдружението свиква

ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете си на 15.03.2020г (Неделя) от 17.00 ч. в София, хотел „Арена ди Сердика“, ул. Будапеща №2 , зала Сердика, със следния дневен ред:

  1. Представяне на Отчет на Управителния съвет за дейността на Българското дружество по психодрама и групова терапия за 2019 година;
  2. Доклад на Контролния съвет на БДПГТ относно дейността на БДПГТ през 2019 г.
  3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019
  4. Доклад за дейността на Комисията по стандартите на БДПГТ за 2019 г.
  5. Доклад за дейността на Етичната Комисия на БДПГТ за 2019 г.
  6. Обсъждане на проектът за стандарти на БДПГТ и процедурата по акредитация на програми за обучение на обучители и институти
  7. Гласуване на проектът за стандарти на БДПГТ
  8. Разни

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ) общото събрание ще се проведе при същия дневен ред в 18.00 ч., на същото място. Начало на регистрацията на участниците е в 16.30 часа.

Всички бивши членове могат да актуализират своето членство, непосредствено преди заседанието – в обявения за регистрацията час, като за целта заплатят членски внос за 2018 и 2019 година.

В деня на заседанието може да се заплаща членски внос, който е в размер на 61 лв. за пълноправни и 30,50 лв, за асоциирани членове, съгласно чл. 15, ал.1  от Устава на БДПГТ.

http://www.psychodrama-bg.org

За допълнителна информация

e-поща: psychodrama.bg@gmail.com и телефон 0897803257

От Управителния съвет на БДПГТ

Leave a Reply