Обучение за квалификация „Психодрама терапевт“

By септември 24, 2020 Актуално No Comments

саша

Обучение за квалификация „Психодрама терапевт“

Институт по Психотерапия „Бернхард Ахтерберг“

СЪБОТА, 7 НОЕМВРИ 2020 Г. ОТ 10:00 Ч. ДО 18:00 Ч.

гр. Велико Търново ул.Цанко Церковски №39 офис 502

Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“
Организира обучение за квалификация ПСИХОДРАМА ТЕРАПЕВТ в град ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Психодрама терапевт е професионална квалификация, която се придобива извън и независимо от университетите – обикновено след като човек е завършил висшето си образование или е в процес на обучение. За разлика от други методи, психодрамата е отворена за широк кръг професионалисти – освен работещите в областта на психичното здраве като психиатри и психолози, в нея могат да се обучават и хуманитаристи, социални работници, педагози и др.
Обучението по Психодрама в България се осъществява според стандартите и критериите, приети от Българското Дружество по Психодрама и Групова Терапия http://psychodrama-bg.org в съответствие със стандартите на Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации http://www.fepto.com/members/training-organizations на които ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ е член.
Желаещите за включване в обучителната група трябва да са преминали през първото обучително ниво и да притежават сертификат за Психодрама Асистент (Консултант). Признават се и сертификати за това ниво издадени и от други Институти акредитирани от БДПГТ.
Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама Терапевт или Психодрама Водещ (зависи от базисното образование).
Обучението се провежда в рамките на една събота и неделя веднъж месечно.
Цена: 120 лв на уикенд
Местата са ограничени! След тяхното запълване групата се затваря и повече студенти няма да бъдат приемани! Кратките интервюта с кандидатите ще бъдат проведени по реда на постъпилите заявки на e-mail:saschadi@abv.bg ( свободен текст) и на телефон 0887 97 67 08 Саша Димова
Обучители: Анелия Василева, Георги Антонов, Димо Станчев и екип на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“, вкл. гост преподаватели
Кога: 28 – 29 март 2020 г.
Времетраене на обучението: 2.5 години
Къде: гр.Велико Търново ул.Цанко Церковски №39 офис 502
Можете да се запознаете с програмата на обучението която е публикувана в сайта на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“ https://institut-bg.com/ – раздел обучения.

Вижте по-малко

Leave a Reply