Какво правим в психодрамата, когато правим това, което правим?

By декември 8, 2022 Актуално, Събития No Comments

Д-р Рейнхард Крюер е развил ориентираната към ментализация теория в психодрамата. Тя обосновава индикацията на централните техники в психодрамата на фона на една систематична теория на ментализация и метакогнитивност. Тя ни помага да разберем какво правим в психодрамата, когато правим това, което правим (Marineau 2011). Психодрамата е ментализиране чрез психодраматична игра. Участниците учат как да се справят със специфични патологични блокажи под формата на съпротиви в преработката на конфликти при пациентите. Уъркшопите показват как срещата с пациентите може да се оформи по гъвкав и съответен на разстройството начин.

Във всеки уъркшоп водещият демонстрира на практика отделни техники под формата на индивидуална работа. Участниците упражняват тези техники по двойки. 

Онлайн уъркшопите са с продължителност 3 часа и се провеждат веднъж месечно, във вторник, от 19 до 22ч българско време. 

Програмата е предвидена за практикуващи психодраматисти, изисква се минимум ниво психодрама-асистент. Предимство за включване имат обучавани и обучаващи се в Орфеус, както и терапевти и обучители от други институти. 

Брой участници: минимум 20 участника. Участието е възможно само в цялата програма. Сертификат се издава само на завършилите целия курс.

Литература: На участниците ще бъдат предоставени от д-р Крюгер учебни материали за всеки уъркшоп, Орфеус осигурява преведа им на български език.

Цена на един уъркшоп85 лева

Дати за провеждане: 17 януари, 21 февруари, 7 март, 4 април, 6 юни, 4 юли, 26 септември, 17 октомври, 7 ноември и 5 декември 2023 година

Краен срок за подаване на заявки за участие – 22.12.22

Участниците се приканват да образуват групи за интервизия от по четири човека, които да се срещат веднъж месечно.

Д-р Крюгер предлага на участващите обучители допълнителна онлайн група за супервизия (по 2 часа, с хонорар, заплащан директно на д-р Крюгер). Целта е участниците да усвоят материала по-добре и да натрупат допълнителни умения, които след това да могат да бъдат предадени на групите, които самите те обучават. 

Теми на отделните уъркшопи:

1. Уъркшоп на 17 януари – Онлайн терапия и консултиране, обяснени чрез примера на психодраматичната самосупервизия. 

Как можем да запазим ефекта на психодрамата в онлайн терапията или в онлайн консултирането? Пациентът или клиентът заема в пространството зад видеокамерата стандартна позиция спрямо другия участник в конфликта по подобен начин както и при метода на психодраматичния разговор (Krüger 2017, глава 1).
Упражнения: 1. Инстументите на естествената ментализация (преработка на конфликт). 2. Психодраматична самосупервизия с помощта на психодраматичния диалог с размяна на роли без водещ. 

Демонстрация, практическо упражнение, последващо обсъждане в групата, домашна работа: участниците упражняват самосупервизията веднъж седмично.

2. Уъркшоп на 21 февруари – Психодраматичен разговор (диагностика), теория на ментализацията

Подпомагане на ментализацията на пациента с метода на психодраматичния разговор (Krüger 2017, глава 1)

Психодрамата е ментализация, която се случва в рамките на играта в режим „as if“. В психодрамата ние работим върху вътрешните отражения на действителността, не върху самата действителност. Водещият обяснява теорията на ментализацията чрез примера на психодраматичната самосупервизия: психодраматичният диалог използва първите три инструмента на ментализацията. При защитата инструментите на метализацията са блокирани и не могат да действат. Свободната употреба на тези инструменти под формата на техниката на психодрамата премахва съответната защита.

Когато пациентът превъзмогне защитата си с помощта на директно действащите метакогнитивни техники в психодрамата, той достига до нови начини на мислене в процеса си на преработка на конфликти. В резултат на това той възприема реалността на конфликти в ежедневието си по нов начин и поради това и действа по различен начин в тези ежедневни конфликти. 

3. Уъркшоп на 7 март – Седемте стъпки на психодраматичния диалог с размяна на ролите с подкрепата на терапевта. Насърчаване на самоактуализацията при депресия. 

Действието на терапевта в психодраматичния диалог на пациента. Пациентът се научава чрез пробни действия в режим „as-if“ на играта да се актуализира по подходящ начин в настоящия конфликт, както и да се адаптира по подходящ начин към съответния партньор в конфликта. 

Терапевтът помага като имплицитен дубльор на пациента. Терапевтът и пациентът заедно мислено преживяват конфликта на пациента в играта. Определение за интуиция. Възпроизвеждането на сцени от детството помага да се схване общият принцип, който е в основата на защитните механизми на пациента в настоящите му конфликти. Това обаче не решава проблема със защитата чрез проекция или интроекция (отъждествяване с агресора) в настоящите конфликти. Това може да се постигне само с помощта на психодраматичен диалог с размяна на ролите в настоящия конфликт. Работата помага на пациента да установи интерсубективна системна справедливост и сътрудничество в конфликта в отношенията си.

4. Уъркшоп на 4 април – Техниката с два стола за кризисна интервенция при травмиращи ситуации и социални кризи.

Терапевтичен разговор за войната в Украйна, корона кризата или климатичната криза като пример за терапия на остро посттравматично стресово разстройство (МКБ F43.0, F43.1). Представяне на факторите, предизвикващи тревожност и стрес, на втори стол (стол за тревожност) до пациента (стол за справяне). Каква е разликата в двустранния разговор със и без втория стол? Кой е най-големият страх? Списък на техниките за самостабилизиране. Травматизиращата ситуация се определя от факта, че засегнатото лице не може да се бори със или да избяга от травматизиращата ситуация, а е психически залято от паника, объркване или срам. Поради това то не е в състояние да действа, за да се защити.

5. Уъркшоп на 6 юни Метакогнитивна терапия при хора с личностни разстройства. 

Какво представлява личностното разстройство? В терапията терапевтът превръща дадена черта от характера на пациента (твърда защита) в предмет на терапевтичната комуникация. Стъпки 13-17 от психодраматичната самосупервизия. Демонстрация на метакогнитивна терапия с пациент с нарцистично личностово разстройство или с депресивно личностово разстройство (мазохизъм). Упражнения: Техника с два стола със собствена нелюбима черта на характера (личен опит), разговор без и със втори стол. Теория: Проективна идентификация, режим на еквивалентност (Fonagy), интегриране на режима „as if“ в режима на еквивалентност, пример за импровизираната актриса на Морено.

6. Уъркшоп на 4 юли – Творческа стабилизираща саморегулация на терапевта в хаотична терапевтична връзка

Примери: Пациенти с гранична организация (F60.3) (глава 4.9) или с разстройство на зависимост (F10) (глава 10.6). Терапевтична комуникация и среща на като равни. Метод на психодраматично отговаряне (глава 4.13): Представяне на трите състояния на егото, свързани със задачите, със столове: 1. срещащ човек, 2. професионално компетентен терапевт, грандиозен терапевт (вж. гл. 4.13 в Krüger, 2020, с. 195 и сл.). Упражнение: Терапевтът реагира като „срещащ се човек“, като „професионално компетентен терапевт“ или като „грандиозен терапевт“.

7. Уъркшоп на 26 септемвриСмущения в терапевтичната връзка. Работа върху пренос, контрапренос, съпротива.

Определения за невроза, пренос, контрапренос, телевръзка и съпротива. Разрешаване на негативния пренос на пациента. Разрешаване на негативната емоционална реакция на терапевта към пациента чрез психодраматична самосупервизия. За тази цел терапевтът разграничава преносния конфликт от реалния конфликт в терапевтичната връзка.

8. Уъркшоп на 17 октомври – Групова динамика и социометрия. Групата като самоорганизираща се система. Избор на протагонист.

Системният възглед за групата и позициите на груповата динамика според Шиндлер. Усвояване на допълващата истина чрез психодраматична самосупервизия с Омега. Групово-динамично съгласуваният избор на протагониста. Психодраматична обработка на групови конфликти.

9. Уъркшоп на 7 ноември – Да имаш две души. Въведение в специфичната за разстройството терапия за хора със зависимости.
Определение за пристрастяване и зависимост. Диагностика на пристрастяването. Психодинамика на развитието на пристрастяването. Практическа работа с техниката на два стола.

10. Уъркшоп на 5 декември – Наблюдение на практическата работа с методите на уъркшопи 1-9. Обсъждане на въпросите на участниците.

Участниците съобщават какво е било важно за тях, задават въпроси. Водещият отговаря на въпросите. Ако е необходимо се провеждат кратки супервизии по въпросите.

Водещ: д-р Райнхард Крюгер, лекар по психиатрия и психотерапия, психодрама терапевт (DFP), има собствена психотерапевтична практика в Гросбургведел/Хановер. Ръководител на обучението по психодрама в института „Морено“ в Еденкобен/ Юберлинген в продължение на 49 години. Съосновател и 25 години редактор на списанията „Psychodrama“ и „Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie“. Публикувал е 37 професионални статии и две книги по психодрама с фокус върху: Психодрама в индивидуалната работа (монодрама), теоретична обосновка на психодрамата, специфична за разстройството терапия.

Литература: 

1.Krüger, R. T. (2020). Störungsspezifische Psychodramatherapie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2. Auflage. In russischer Sprache 2017, Klaas-Verlag. (1. Крюгер, Р. Т. (2020). Психодраматична терапия, специфична за дадено разстройство. Гьотинген: Vandenhoeck & Ruprecht, второ издание. На руски език 2017 г., Klaas-Verlag.)

2. Krüger, R. T.: Disorder specific Psychodrama Therapy, Mentalization-oriented and Metacognitive. Will be published by Springer Nature in 2023. (2. Крюгер, Р. Т.: Специфична за разстройството психодрама терапия, ориентирана към ментализация и метакогнитивност. Ще бъде публикувана от Springer Nature през 2023 г.)

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Програма за ориентираната към ментализация психодрама

ИМЕ ПРЕЗИМЕ фАМИЛИЯ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

възраст , местоживеене: …………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….

ниво на обучение впсиходрама, обучитебен ивститут основен обучител …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Телефон ел.поща ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОФЕСИЯ МЕСТОРАБОТА

Leave a Reply