Въвеждащ семинар за използване на действени методи в организационната работа


с водещ Ирина Стефанеску, Румъния

Бъдете партньор в обучението за Вашия клиент

тридневен присъствен семинар в Психодрама Център Орфеус в София

31 март – 2 април 2023 г.

Работно време – 9,00 – 18,00 – 30 учебни часа
Осигурен е превод на български
Такса участие – 210 лв.

Краен срок за заявяване на участие – 15.02.23
Еmail – orpheuspsychodrama@gmail.com

Като практикуващи действени методи, използващи психодрама и социодрама и
следващи техните принципи и философия, ние можем да окажем голямо влияние върху
обществото, като придружаваме отделни хора, организации и общности. Можем да подобрим образованието, работата и социалните процеси, като допринесем за индивидуалното и колективното благополучие.
Всичко това, ако… говорим на техния език, канят ни там и ни възприемат като важен ресурс!

Този семинар се фокусира върху работата с организации – независимо дали са частни, публични или неправителствени. Ще разгледаме и ще практикуваме основните процеси на партньорството: сключване на договор, проучване/диагностика, някои възможни интервенции и приключване.
Участниците – студенти и практикуващи психодрама/социодрама – ще се научат:
– да започват взаимоотношения с организационен клиент:
– да проучват контекста и нуждите на клиента
– да продават (по време на срещата)
– да сключват договор за интервенциите
– да използват обикновен организационен език и конкретизиране на миниатюрна
сцена на бюрото на клиента, без значение колко сериозна е институцията, с която
работаят

 • да интервенират и да прилагат договора:
 • да комбинират диагностиката/оценката на ситуацията с ефективни интервенции –
  използване на социометрия, кратки сцени и културния атом
 • да загреят участниците в семинар, без да се стига до протагонист центрирана
  психодрама, а до групово изследване на проблема
 • да помогнат за изясняване на професионалната идентичност на дадена функция в
  организацията, на екип или на цяла организация в по-голямата система – с
  помощта на културния атом
 • зачитане на личния живот на клиента (строго класифицирана информация) чрез
  използване на работа с тяло с тайно съдържание – включително скулптура,
  дублиране, размяна на ролите, огледало
  – Да помогнат да се изследват възможните причини за даден проблем, както и
  въздействието на важни решения, като се използва социодраматичното
  разширяване на системата
 • укрепване на връзките в екипа с помощта на децентрализиращата комуникация
  (особено в случаите, когато има лидер-центриран подход, и те искат да го
  променят)
 • стабилизиране на резултатите и приключване на договора:
  o използване на времеви рамки, социометрия и специфични групови
  взаимодействия

Всичко това става с помощта на доверен ко-лидер и със супервизия.

Leave a Reply