Психодрамата среща социалната работа

Скъпи колеги,

УС на Българско дружество по психодрама и групова терапия ви кани на следващата от ежемесечните срещи за професионална обмяна на опит и дискусия на 20.04.2024 г.

Този месец поканата ни за среща е отправена не само към представителите на психодраматичната общност, но и към хората работещи в социалната сфера.

Надяваме се срещата да доведе до ползотворен диалог и в него да се родят нови идеи за по-широко и по-ефективно използване на психодрамата в социалните услуги.
.
Добре дошли, за да поговорим по какъв начин методът може да бъде полезен в работата на професионалистите в различни сфери, които работят със и за фасилитиране на благотворни групови процеси.
.
Психодрамата е дълбинен метод, който с успех се използва в терапевтичен контекст, но също така в групи за личностно израстване, групи за подкрепа, обучение и супервизия.
.
Основните техники на метода с успех вече се прилагат в голям спектър от специализирани контексти – обучения от различен вид, групи за придобиване на умения, групи за развитие на емоционалната интелигентност, групи за развитие на социални умения, групи и сесии за реинтеграция в общността и др.
.
Те са и работещ инструмент за подобряване на различни видове групови и лични процеси. Могат да се отразят благотворно на груповата динамика, да стимулират развитие на комуникацията и емпатията, да подпомогнат задълбочаване на рефлексивността на лично и групово ниво, да подпомогнат разрешаването на конфликти и др.
.
Използването на техниките на психодрамата в работата на социалните услуги може да бъде изключително ценно и ефективно средство за помощ и подкрепа на клиентите в тяхното лично и социално развитие, но и в обучението и супервизията на социалните работници.
.
Поканата е за среща на две общности, целта е в интерактивно взаимодействие да се сподели съществуващ опит и да се обсъдят нови възможности.
.
Добре дошли са всички, които чувстват темата близка.
Уъркшопът е подходящ както за професионалисти в областта на Психодрамата и Социодрамата, така и за всички, работещи в Социалното поле – социални работници, психолози, арт-терапевти, учители, възпитатели, и други.
Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация, може да заявите желанието си за участие тук: https://forms.gle/86GvUxiM3GuGi2Sf6
Молим ви да имате предвид, че местата са ограничени.
.
Ще получите точен адрес и напомняне за срещата ден преди събитието.
Очакваме Ви!

Приятни и спокойни дни,
УС на БДПГТ

Leave a Reply